Dunděra, Jiří: F/Sgt Arnošt Hayek

Skupina židovských mladíků z Moravy, kteří se na lodi Patria dostali do Palestiny; A. Hayek sedící třetí zleva

Skupina židovských mladíků z Moravy, kteří se na lodi Patria dostali do Palestiny; A. Hayek sedící třetí zleva
Foto z archivu Tomáše Jambora

 

Vstup do internačního tábora Atlit

Vstup do internačního tábora Atlit
Foto: Zuzana Prudilová

 

Prameny a literatura:

Vojenský ústřední archiv Praha, pplk. in. m. Arnošt Hayek, RAF č. 788452.
Loucký, František: Mnozí nedoletěli. Praha 1993.
Pajer, Miloslav: Křídla míří na Německo. Cheb 1994.
Týž: Ve stínu slávy. Cheb 1992.
Čejka, Eduard: Zlomená křídla. Praha 1991.
Týž: Československý odboj na západě 1939-1945. Praha 1997.
Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu (7. část: Černá kronika čs. letectva v RAF 1940-1945). Cheb 2004.
Borovan, Václav: Historie československého vojenského letectva 1914-1945. Praha 1998.
Konrádová, Libuše: Byl jsem letcem R.A.F. Praha 2004.
Kulka, Erich: Židé v československém vojsku na Západě. Praha 1992.
Štingl, Pavel: Příběh trosečníků Patrie (dokumentární film K2 s.r.o., 1997).