Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy

Architektura je to, co nás obklopuje takřka na každém kroku. Tak či onak vnímáme prostředí, kde bydlíme, kde pracujeme, v němž se běžně pohybujeme... A utváříme si na ně názor. To, zda je lichotivý, či naopak negativní, záleží na každém z nás, na našem estetickém cítění.

Iniciátor vzniku prestižní soutěže Vesnice roku a emeritní předseda Spolku pro obnovu venkova, Ing. arch. Jan Kruml zpracoval pro Malovaný kraj několikadílný cyklus o stavebním vývoji zejm. slováckých vesnic, v němž jsou zahrnuty příklady zdařilých staveb, ale i ty, jichž bychom se měli ve společném zájmu v našich obcích do budoucna pokud možno vyvarovat.

Prohlédněte si film o tomto seriálu.