Redakční rada

Členové redakční rady našeho časopisu jsou erudovanými pracovníky ve svém oboru a významnou měrou se podílejí na utváření podoby časopisu:

 

Alena Bartošíková, Uherský Brod – regionální autorka

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., Kyjov – odborná pracovnice Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, spisovatelka

MUDr. Jaromír Břeň, Šardice – folklorista, lékař Nemocnice Kyjov

Blanka Filípková, Břeclav – zaměstnankyně Československé obchodní banky

Mgr. Olga Floriánová, Strážnice – etnografka, ředitelka Klubu sportu a kultury Vlčnov

PhDr. Romana Habartová, Kunovice – etnografka, vedoucí odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje

Mgr. Petra Hrbáčová, Velká nad Veličkou – vedoucí Centra hmotného kulturního dědictví v Národním ústavu lidové kultury

Mgr. Miloš Hynek, Hodonín – emeritní historik Masarykova muzea v Hodoníně

PaedDr. Jiří Jilík, Uherské Hradiště – spisovatel, novinář, bývalý šéfredaktor Malovaného kraje

Ing. Jan Kostrhun, Podivín – spisovatel, dřívější člen člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

doc. Ing. Milan Králíček, CSc., Kyjov – přírodovědec, emeritní odborný pracovník Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně

PhDr. Jan Krist, Milotice – etnograf, někdejší ředitel Národního ústavu lidové kultury

PhDr. Karel Křivánek, Břeclav – výtvarník, emeritní odborný pracovník Městského muzea a galerie Břeclav

Mgr. Jitka Matuszková, PhD., Brno – etnografka, odborná pracovnice brněnské pobočky Národního památkové ústavu

PhDr. Antonín Mička, Kozojídky – regionální autor, někdejší ředitel Základní školy a mateřské školy Louka

Ing. Rostislav Rajchl, Uherský Brod – odborný pracovník Hvězdárny a planetária Uherský Brod

František Schulz, Břeclav – výtvarník, moderátor a organizátor folklorních akcí

Evžen Skula, Uherské Hradiště – výtvarník

PhDr. Petr Slinták, Dolní Němčí – filmový historik a rozhlasový dokumentarista, koordinátor kulturních aktivit na Velehradě

PhDr. Jana Spathová, Velehrad – ředitelka kroměřížské pobočky Národního památkového ústavu

Mgr. Radek Tomeček, Uherský Brod – vedoucí oddělení správy sbírek v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě