Soutěž

V květnovo-červnovém Malovaném kraji jsme položili dotaz, cože to jsou tzv. hrázové vzory a ve kterém článku v našem časopise je o nich zmínka. Správnou odpovědí je, že jde o jednu ze skupin vzorů horňáckého tkalcovství a že o nich pojednávala Petra Hrbáčová v příspěvku nazvaném právě Horňácké tkalcovství.

Výherkyním – Pavlíně Tomkové z Bratislavy, Adéle Šmausové z Plzně a Marii Špiritové z Bojkovic – jsme již jejich ceny, tzn. volné vstupenky na letošní strážnické slavnosti, spolu s blahopřáním poslali.

Dnes se ptáme: Co jsou „hačapuče“ a kde o nich píšeme.

Pro každého ze tří vylosovaných čtenářů, kteří nám své správné odpovědi sdělí do 7. srpna, máme připraven PAS Slováckého roku (více na www.slovackyrok.cz), jež do soutěže věnovalo Město Kyjov.

Odpovědi můžete zasílat prostřednictvím webových stránek Malovaného kraje, e-mailem či poštou.