Soutěž

V minulém čísle Malovaného kraje jsme se ptali, ve kterém článku bylo psáno o Československém abstinentním svazu. Správně odpověděli ti, kteří nám sdělili, že ona instituce byla zmíněna v příspěvku Michala Hriba Kterak slovácká krojovaná chasa vítala v Židlochovicích rumunského krále a co z toho nakonec vzešlo.

Výherkyním – Kláře Tomáškové z Mikulova, Lucii Černé ze Strážnice a Jaroslavě Tesaříkové z Tvrdonic – jsme již spolu s blahopřáním zaslali jejich ceny, tzn. rodinné vstupenky na zámek Milotice.

V tomto vydání časopisu píšeme též o člověku, jemuž projevil úctu i anglický král Jiří VI. Napište nám jeho jméno.

Pro každého ze tří vylosovaných čtenářů, kteří nám své správné odpovědi sdělí do 30. dubna, máme připravenu rodinnou vstupenku do Zoologické zahrady Hodonín, jež také tyto ceny do soutěže věnovala.

Odpovědi můžete zasílat prostřednictvím webových stránek Malovaného kraje, e-mailem či poštou.