Soutěž

Na dotaz ze zářijového čísla Malovaného kraje správně odpověděli ti, kteří napsali, že zmínka o Čertoryjích je v článku Krotké i nespoutané Přední louky.

Výhercům – Marii Pavlíčkové z Uherského Hradiště – Jarošova, Miroslavě Hájkové z Podivína a Pavlu Nesvadbovi z Kuřimi – jsme již spolu s blahopřáním zaslali jejich ceny, tedy knihu Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácka.

Nyní se ptáme: Se kterým slováckým městem je spjat advokát Eduard Krajíček?

Pro každého ze tří vylosovaných čtenářů, kteří nám své správné odpovědi sdělí do 19. prosince, máme připraven kalendář Lidové pranostiky 2019, jenž do soutěže věnoval vnorovský soubor lidových písní a tanců Spinek.

Odpovědi můžete zasílat prostřednictvím webových stránek Malovaného kraje, e-mailem či poštou.