Soutěž

Správná odpověď na otázku z minulého čísla Malovaného kraje zní, že advokát Eduard Krajíček byl spjat s Hodonínem.

Výhercům – Kateřině Kolesíkové ze Strážnice, Zdeňce Pártlové z Třemošnice a Zdeňku Hrubému z Břeclavi – jsme již spolu s blahopřáním zaslali jejich výherní ceny, tedy kalendář Lidové pranostiky 2019.

Aktuální otázka: Ve kterém z článků v tomto vydání se zmiňujeme o Československém abstinentním svazu?

Pro každého ze tří vylosovaných čtenářů, kteří nám své správné odpovědi sdělí do 28. února, máme připravenu rodinnou vstupenku na zámek Milotice. Ceny věnoval Národní památkový ústav, správa Státního zámku Milotice.

Odpovědi můžete zasílat prostřednictvím webových stránek Malovaného kraje, e-mailem či poštou.