Soutěž

V červencovo-srpnovém vydání našeho časopisu jsme položili dotaz, cože jsou to hačapuče a kde je o nich v Malovaném kraji zmínka. Správně odpověděli ti, kteří nám sdělili, že jde o velké růže na hodovém věnci a že je o nich psáno v článku Evy Večerkové Strojení hodového věnce v Žeravicích. 

Výhercům – Miloslavě Grufíkové z Milotic, Jiřímu Pavlouškovi z Borkovan a ing. Janu Tolarovi z Olomouce – jsme již jejich ceny, tzn. PASY Slováckého roku, spolu s blahopřáním poslali.

Aktuálně se ptáme: Kdo je autorem kolekce Brtě a ve kterém článku se to dozvíte?.

Každý ze tří vylosovaných čtenářů, který nám své správné odpovědi sdělí do 11. listopadu, obdrží knihu Fanka Jilíka Bosá léta, již do soutěže věnoval PaedDr. Jiří Jilík.

Odpovědi můžete zasílat prostřednictvím webových stránek Malovaného kraje, e-mailem či poštou.