Soutěž

V otázce ze zářijového vydání časopisu jsme se ptali, kdo je autorem kolekce Brtě a ve kterém článku se to dozvíte. Správně odpověděli ti, kteří nám sdělili, že jde o sochaře Pavla Kostrhuna, o němž píšeme ve stejnojmenném příspěvku. 

Výhercům – Marii Pavlíčkové z Uherského Hradiště – Jarošova, Evě Rosenblumové ze Svatobořic-Mistřína a Ireně Bařinové z Ratíškovic – jsme spolu s blahopřáním jejich cenu – knihu Fanka Jilíka Bosá léta – již zaslali.

Aktuální dotaz: Kdo byl Václav Neužil a ve kterém článku o něm píšeme.

Každý ze tří vylosovaných čtenářů, který nám své správné odpovědi sdělí do 16. prosince, obdrží tři balení kvalitních čajů, jež do soutěže věnovala fy Sonnentor, s. r. o.

Odpovědi můžete zasílat prostřednictvím webových stránek Malovaného kraje, e-mailem či poštou.