Soutěž

V předchozím čísle Malovaného kraje jsme se ptali na jméno člověka, jemuž projevil úctu anglický král Jiří VI. Správná odpověď zněla, že se jednalo o gen. Jana Vančuru z Uherského Hradiště.

Výhercům – Marii Měchurové z Vacenovic, Gabriele Černé z Brna a Josefu Zástřeškovi z Rakvic – spolu s blahopřáním zasíláme jejich ceny, tzn. rodinné vstupenky do Zoo Hodonín.

Aktuálně se ptáme, co jsou to tzv. „hrázové vzory“ a ve kterém článku o nich píšeme.

Pro každého ze tří vylosovaných čtenářů, kteří nám své správné odpovědi sdělí do 17. června, máme připraveny volné vstupenky pro dvě osoby na letošní Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, jež do soutěže věnoval Národní ústav lidové kultury.

Odpovědi můžete zasílat prostřednictvím webových stránek Malovaného kraje, e-mailem či poštou.