Soutěž

V listopadovém čísle Malovaného kraje jsme se vás čtenářů ptali, kdo to byl Václav Neužil a ve kterém z článků v onom vydání se o něm psalo. Správná odpověď zní, že jde o příslušníka Slovácké brigády a že o něm bylo pojednáno v příspěvku Vzpomínka na dobrovolce z let 1918–1920. 

Výhercům – Katce Valentové z Kyjova, Daniele Grabovské z Uherčic a Danielu Virglerovi z Tvrdonic – jsme spolu s blahopřáním jejich cenu, tzn. čaje od firmy Sonnetor, už zaslali.

Aktuální dotaz: Co jsou to Lácary a který autor se o nich v tomto čísle časopisu zmiňuje?

Každý ze tří vylosovaných čtenářů, jenž nám své správné odpovědi sdělí do 24. února, obdrží knihu Bořka Žižlavského a Vlastimila Kořínka Chřiby – hledání hrobu sv. Metoděje, kterou do soutěže věnoval PaedDr. Jiří Jilík.

Odpovědi můžete zasílat prostřednictvím webových stránek Malovaného kraje, e-mailem či poštou.