O nás

Vítejte na stránkách spolku Malovaný kraj, z.s.

Kdo jsme?

Malovaný kraj, z.s., je spolek ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako takový je právnickou osobou způsobilou kprávnímu jednání. Malovaný kraj, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří se zajímají o tradiční lidovou kulturu. Jeho účelem je uchovávat a rozvíjet kulturní tradice folklorního regionu Slovácka. Malovaný kraj, z.s., může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost. Jeho datum vzniku je 27. září 2005. Jeho základní cíle jsou:

  • Propagace národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj (o něm více v sekci Časopis);
  • vytváření podmínek pro péči a udržení tradiční lidové kultury;
  • podpora výchovy a vzdělávání;
  • osvětová činnost;
  • podpora ochrany přírody a krajiny;
  • zachování důležitých svědectví o životě našich předků;
  • kulturní spolupráce s příhraničními regiony;
  • upevňování regionálního povědomí.

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou předseda svolává jednou ročně. Se spolkem spolupracuje 20 členů redakční rady časopisu Malovaný kraj a několik desítek dopisovatelů a externích spolupracovníků.

 

PF2019MK