Časopis

Malovaný kraj je nekomerční dvouměsíčník o 32 stranách zaměřený na národopis a vlastivědu Slovácka. Najdete zde ale rovněž články o zajímavých osobnostech, muzeích a pamětních síních, lidových muzikách, technických památkách, archeologii, výtvarném umění, architektuře, přírodě, právě vycházejících knihách majících vztah k uvedenému regionu… Na jihovýchodní Moravě asi neexistuje město či vesnice, jimž by někdy v periodiku nebyla věnována pozornost. Autory jednotlivých příspěvků jsou jak odborníci, tak dopisovatelé z řad neprofesionálů zajímající se o tradice svého domova.

Svým populárně-vědným obsahem a pestrou skladbou článků vyplňuje časopis širokou mezeru mezi specializovanými sborníky se zájmově úzce vyhraněnými odběrateli a komerčně zaměřenými tiskovinami. Periodikum založila v rámci tzv. Slovácké edice skupina lidí shromážděná kolem Fanoše Hřebačky-Mikuleckého. První číslo vyšlo v Břeclavi v srpnu 1946 a časopis se zaměřil na vlastivědu a národopis regionu s cílem zachraňovat mizející hodnoty lidové kultury. V roce 1950 byly z důvodu nedostatku papíru rušeny regionální časopisy v celé republice a tato restrikce periodického tisku postihla i Malovaný kraj, který na své znovuvydávání čekal devatenáct let. Od roku 1969 vychází dodnes, nyní díky spolku Malovaný kraj, a to opět v Břeclavi.

Malovaný kraj vychází 6x ročně, jeho rozsah je 32 stran + 4 strany obálky, je celobarevný, cena jednoho čísla činí 45,- Kč, celoroční předplatné pak 270,- Kč. Koupit jej lze v některých knihkupectvích a novinových stáncích. Objednávky předplatného vyřizuje redakce.

A kde si Malovaný kraj můžete koupit?

  • v Knihkupectví Ivo Vašíček (Břeclav, Sady 28. října 17);
  • v Knihkupectví Zdena Dvořáková (Hodonín, Národní třída 1472/21);
  • v Řehořově knihkupectví (Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 157);
  • v Knihkupectví Academia (Brno, Náměstí Svobody 13);
  • v Městském informačním centru Uherské Hradiště (Masarykovo náměstí 21);
  • v Informačním centru Přízámčí Uherský Ostroh (Zámecká 24);
  • v Turistickém informačním centru Lednice (Zámecké náměstí 68);
  • v Městské knihovně Bojkovice (Tovární 1020);
  • a na dalších více než 300 prodejních místech.