Kruml, Jan: Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy – Podluží

Renáta a Rostislav Pazderovi rekonstruovalibývalý selský dům čp. 16 v Dolních Bojanovicích podle svého vkusu a s citem k původní budově. Zachovali štíhlé okenní otvory, členitou korunovou římsu, podkroví zasunuli do střechy, z průjezdu učinili dvojgaráž. Prostý vesnický dům neztratil nic ze své důstojnosti.

Renáta a Rostislav Pazderovi rekonstruovalibývalý selský dům čp. 16 v Dolních Bojanovicích podle svého vkusu a s citem k původní budově. Zachovali štíhlé okenní otvory, členitou korunovou římsu, podkroví zasunuli do střechy, z průjezdu učinili dvojgaráž. Prostý vesnický dům neztratil nic ze své důstojnosti.

 

Projektanti řešící přestavbu domů venkovského jádra by měli být více ohleduplní k prostředí i k sousedním objektům. Realizace dvou přestavěných domů představují dvě zcela jiné architektonické řešení, bez vzájemného ohledu a koordinace. Je otázkou, zda "modernost" v jejich pojetí není krátkodechá.

Projektanti řešící přestavbu domů venkovského jádra by měli být více ohleduplní k prostředí i k sousedním objektům. Realizace dvou přestavěných domů představují dvě zcela jiné architektonické řešení, bez vzájemného ohledu a koordinace. Je otázkou, zda "modernost" v jejich pojetí není krátkodechá.

 

Řemeslně dotažený bílo–modro–černý zámeček vítá kolemjdoucíbarokními kužílky u předsazeného schodiště, bílými sloupy vynášejícími stříšku, zdobnými dveřmi a vraty z bílého plastu, černou střechou o trojím sklonu. Na podlužácké návsi je hostem přeneseným sem z předměstských periferních sídlišť.

Řemeslně dotažený bílo–modro–černý zámeček vítá kolemjdoucíbarokními kužílky u předsazeného schodiště, bílými sloupy vynášejícími stříšku, zdobnými dveřmi a vraty z bílého plastu, černou střechou o trojím sklonu. Na podlužácké návsi je hostem přeneseným sem z předměstských periferních sídlišť.

 

Zasazení asymetrického štítového domu do řadové zástavby s hřebeny sedlových střech jdoucích souběžně s ulicí představuje záměr postavit něco ojedinělého, nápadného, bizardního, netradičního. To se naplnilo. Tvarová i materiálová nesourodost nás nutí přemýšlet o těch, kteří musí v domě bydlet.

Zasazení asymetrického štítového domu do řadové zástavby s hřebeny sedlových střech jdoucích souběžně s ulicí představuje záměr postavit něco ojedinělého, nápadného, bizardního, netradičního. To se naplnilo. Tvarová i materiálová nesourodost nás nutí přemýšlet o těch, kteří musí v domě bydlet.

Fota: autor