Archiv 2014/5

Malovaný kraj 2014/5 Malovaný kraj 2014/5

 • Oživené vzpomínky - K fotografiím na prvních dvou stranách obálky; ve spolupráci s pamětnicí Marií Švirgovou z Lanžhota, Vlastou Suskou z Rakvic a Folklorním souborem Svéráz je zde zachycen zaniklý tradiční život na Slovácku.
 • Kostrhun, Jan: Zářijová romance o září - Další z fejetonů známého moravského spisovatele.
 • Kordiovský, Emil: Ztráty židovského obyvatelstva na Břeclavsku v době okupace - Závěr seriálu.Obrazová příloha
 • Otáhal, Jan: Půlstoletí Moravínu - Historie organizace pomáhající vinařům a vinohradníkům.Obrazová příloha
 • Poláková, Miroslava: Přelom ve válce a hledání nových východisek pro odboj na Uherskobrodsku – léto 1943 až podzim 1944 - Čtvrtý díl seriálu dokumentujícího protinacistickou činnost obyvatel tamního regionu.Obrazová příloha
 • Sečka, František: Radějovští sekáči - Vzpomínka na někdejší ruční kosení luk.
 • Hynek, Miloš: Počátky nacistické okupace Hodonína - Zachyceny události následující po obsazení města, celková atmosféra i počátky odbojové činnosti.
 • Petrásek, Václav: Železná dráha Hodonín – Zaječí - Příspěvek k budování této lokální dráhy, dokončené v roce 1897.
 • Pilát, Zdeněk: Blednoucí obrázky z hudební kroniky Uherskohradišťska - Upozornění na významné skladatele, muzikanty a hudební tělesa, působící dříve (a z menší části dosud) na severu Slovácka.
 • Heimrichová, Ljuba: Nadace Josefky Novotné v Bohuslavicích - O dnes již neexistující nadaci vzniklé v polovině předminulého století v nynější kyjovské městské části Bohuslavice.
 • Lyčka, Daniel: Zapomenutá historie Vlašicovy hájovny - Článek popisující zaniklou hájenku u Valtic.
 • Michálek, Alois: Petr Bezruč – čestný občan města Břeclavi - Zmíněny okolnosti, za nichž k tomuto jmenování došlo.Obrazová příloha
 • Němeček, Vlastimil: Slovenské národní povstání a náš region - Autor odkazuje na osudy partyzána Jana Bystřického /1907–1944/ z Lanžhota, ale nejen na něj.
 • Jilík, Jiří: Dívat se s Evenem - Nekrolog malíře Moarcha Evena /1934–2014/, původem sice z bretaňského Gwenedu, pro něhož ale už takřka čtvrt století bylo domovem Uherské Hradiště a okolí, a vlastně celé Slovácko.Obrazová příloha
 • Tarcalová, Ludmila: Univ. prof. Bohuslav Beneš, DrSc., zemřel - Nekrolog vysokoškolského pedagoga, folkloristy a člena redakční rady našeho časopisu B. Beneše /1927–2014/ z Brna, jehož profesní zájem však sahal i na jihovýchodní Moravu.Obrazová příloha
 • Čoupek, Lukáš: Slavný (nebo) zapomenutý hradišťský rodák? - Pojednání věnované významnému moravskému politikovi, JUDr. Aloisi Pražákovi /1820–1901/.Obrazová příloha
 • Kovářů, Věra: Romana Habartová má 50? - Medailon etnografky, organizátorky festivalu Kunovské léto a členky redakční rady Malovaného kraje PhDr. R. Habartové /nar. 1964/ z Kunovic.
 • Chovančíková, Irena: Osmdesátiny hodonínského historika - K jubileu emeritního historika Masarykova muzea v Hodoníně Mgr. Miloše Hynka /nar. 1934/, rodáka z Plzně, etablovaného už řadu desetiletí ve zmíněném slováckém městě.
 • Mička, Antonín: Devadesát plodných let - Medailon středoškolského profesora a ctitele národopisu PhDr. h. c. Jana Petruchy /nar. 1924/ z Hroznové Lhoty.Obrazová příloha
 • Dlouhý, Michal: O dedukčním pátrání - Další kriminální případ prvorepublikového četnictva, tentokrát z Milotic.
 • Rutar, Svatopluk: Ej hody, milé hody... - Popis průběhu slováckých hodů před takřka 100 lety.
 • Brezina, Peter: Záhorie v době prvej svetovej vojny (3. časť) - Závěr rozsáhlého článku přetištěného z časopisu Záhorie v rámci přeshraničního cyklu Malovaného kraje s názvem Pohled na Záhorí.Obrazová příloha
 • ab: Sedmý rok tradičního pečení chleba v Dolním Němčí - Ohlédnutí za zdařilou národopisnou akcí konanou letos 12. července.Obrazová příloha
 • Habartová, Romana: Výrobci krojů na Slovácku 34. - V rámci tohoto cyklu přišla na řadu Zdeňka Schneiderová /nar. 1942/ z Kunovic, která se specializuje na šití a opravu tamních lidových oděvů.Obrazová příloha
 • Rakušanová, Marie: Dolňácké slavnosti, folklor a konceptuální umění? - aneb Národopisné dění jako pojítko mezi občany té které obce či města.Obrazová příloha
 • Chmelíček, Jan: Proč na Horňácko? Vzděláváme průvodce v cestovním ruchu - Pozvánka do jednoho z nejhezčích koutů Slovácka a upozornění na možnosti cestovního ruchu.Obrazová příloha
 • Radilová, Iva: Navštivte Hodonín! - Stručná vizitka města nekladoucí si nárok na úplnost.
 • Šimša, Martin: Nositelé tradice lidových řemesel. Josef Janulík - krojový obuvník - Prezentace ševce J. Janulíka /1926–2013/, původem z Kostic.Obrazová příloha
 • Číhal, Petr: Cimbálové muziky jihovýchodní Moravy. Pajtáš - Příspěvek o studentské kapele z Brna, jejíž členové pocházejí zejména z Uherskobrodska.
 • Čupa, Petr: Mozaika z přírody BR Dolní Morava. Létající mravenečník - Tak se autorovi jeví žluna zelená.
 • Vybíral, Jan: Stromy, lesy a lidé. Osobnosti mezi lesníky – Jaromír Uher st. - Zasvěceno lesníku J. Uhrovi staršímu /nar. 1927/, rodáku z Lanžhota.
 • Mička, Antonín: Můj rodný kraj, básnická sbírka J. B. Malanského - Anotace letos vydaného souboru poezie Můj rodný kraj.
 • Šolc, Josef: Svatobořice-Mistřín - Zpráva o stejnojmenném díle autorského kolektivu vedeného PhDr. Františkem Synkem.
 • Vratislavská, Ester: Prezentace kyjovských autorů - Představena brožura Poznávej místa děl kyjovských autorů.Obrazová příloha
 • Křivánek, Karel: Vanův kalendář - Autorův názor na kontroverzní pojetí folkloru v kalendáři Šohaji 2015 fotografa Roberta Vana.
 • Slovácko ve filmu - Pozvánka na cyklus promítání českých filmů, jenž se uskuteční v Uherském Brodě od září 2014 do jara 2015.
 • Co se stalo v regionu - Několika řádky o jednotlivých kulturních a společenských událostech, jež nás zaujaly.
 • Kalendář akcí - Co, kde a kdy můžete na Slovácku navštívit.
 • Křížovka - Informace o křížovce umístěné na našich webových stránkách.
 • Juříková, Anna: Nudle na krupici - Další z receptů tradičních jídel zaslaných čtenáři našeho časopisu.
 • Pošlete snímek ze Slovácka a vyhrajte! - Sdělení, že stále trvá fotosoutěž vyhlášená u příležitosti letošního 50. ročníku Malovaného kraje.
 • Doplnění časopisu na www.malovanykraj.cz - Odkaz na webové stránky, které právě čtete.
 • Malovaný kraj elektronicky - Upozornění na možnost kupovat si časopis i v jiné než pouze tištěné podobě.
 • Svatováclavské slavnosti v Břeclavi - Výzva k návštěvě městských oslav připadajících na 26. až 28. 9. 2014.
 • Zrcadlo místního a regionálního tisku - Z obsahů periodik měst, vesnic a regionů okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště.
 • Krátce z redakce - Něco málo z toho, co se nás týkalo.
 • Floriánová, Olga: Mlýn v Kladné-Žilíně - Text k fotografii na zadní straně obálky.
 • vur: Naše města a vesnice ve fotografiích. Dambořice - Fotogalerie na třetí straně obálky.Obrazová příloha