Kordiovský, Emil: Ztráty židovského obyvatelstva na Břeclavsku v době okupace

Výřez z mapy Podivína s vyznačením zničených domů v židovské části města

Výřez z mapy Podivína s vyznačením zničených domů v židovské části města
Zdroj: Moravský zemský archiv v Brně, B 280, akr. 4314

 

Přihláška škody židovského obyvatelstva podávaná MNV Břeclav, r. 1945

Přihláška škody židovského obyvatelstva podávaná MNV Břeclav, r. 1945
Zdroj: Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, NAD 4, kar. 210