Archiv 2014/4

Malovaný kraj 2014/4 Malovaný kraj 2014/4

 • Oživené vzpomínky - K fotografiím na prvních dvou stranách obálky; ve spolupráci s pamětnicí Marií Švirgovou z Lanžhota, Vlastou Suskou z Rakvic a Folklorním sdružením Svéráz je zde zachycen zaniklý tradiční život na Slovácku.
 • Kostrhun, Jan: Červencová balada o naději - Další z fejetonů známého moravského spisovatele.
 • Kordiovský, Emil: Škody na životech a zranění občanů na Břeclavsku v letech 1938-1945 - Předposlední díl seriálu.
 • Šulák, Ladislav: Pevnosti v lužním lese. III. část - betonová hranice u Pohanska - Závěrečná část cyklu zaměřená na prvorepublikové opevnění. Obrazová příloha
 • Poláková, Miroslava: Vyčerpání domácího odboje na Uherskobrodsku - červen 1941 až léto 1943 - Třetí díl seriálu dokumentujícího protinacistickou činnost obyvatel tamního regionu.
 • Velan, Libor: Skutečný příběh kopanických bohyň IV. - O důležité roli, kterou při rituálech tvořila voda.
 • Káňová, Alena: Židovské náhrobky v Břeclavi - Podrobnější volné pokračování autorčina článku o břeclavském židovském hřbitově, otištěného v květnovém Malovaném kraji.
 • Schulz, František: 100 let od vypuknutí Velké války - Ohlas začátku 1. světové války na Podluží.
 • Geršic, Miroslav: První dny po atentátu v Sarajevu a poštorenská farní kronika - Autentické výpisy z dnes již historické písemnosti.
 • Rybnikář, František: Dědáček a 1. světová válka - Zpracované vzpomínky a zážitky účastníka konfliktu, svobodníka Františka Rybnikáře z Hluku. Obrazová příloha
 • Čoupek, Lukáš: Válečné hroby v místě, kde se neválčilo - K historii vojenského hřbitova v Uherském Hradišti-Mařaticích.
 • Krajča, Milan: Kterak Proček z Kunštátu Otrokovice a Kvítkovice nabyl i pozbyl - Událost z druhé půle 15. století.
 • Mička, Antonín: Intronizace arcibiskupa Jáchyma - O letošní volbě dřívějšího monacha (mnicha) z pravoslavného monastýru v Hrubé Vrbce Jáchyma (občanské jméno Roman Hrdý, nar. 1973) arcibiskupem pražským a českých zemí.
 • Rajchl, Rostislav: Polyhistor Vilibald Růžička - Medailon uherskobrodského rodáka V. Růžičky /1884-1976/, zabývajícího se astronomií, hodinářstvím, fotografováním, psaním do novin a časopisů, historií, muzejnictvím, železniční dopravou... Obrazová příloha
 • Horák, Jan: Poleradice, či Boleradice? - Autor přináší argumenty pro správnost současného názvu (Boleradice) této obce na Břeclavsku.
 • Radilová, Iva: Vydejte se s námi na naučnou stezku Hradčovice - Drslavice - vybídnutí k výletu utěšenou krajinou na Uherskobrodsku. Obrazová příloha
 • Habartová, Romana: Výrobci krojů na Slovácku 33. - Představena vyšívačka Ludmila Farkašová /nar. 1955/ z Hroznové Lhoty. Obrazová příloha
 • Nezhodová, Soňa: Na rozloučenou s Alešem Janštou - Nekrolog malíře, muzejního pracovníka a divadelního ochotníka A. Janšty /1927-2014/ z Hustopečí.
 • Schulz, František: Podlužácký kroj v současnosti - Zachycení nynějšího stavu krojové výbavy v tomto národopisném regionu. Obrazová příloha
 • har: Danájek - Prezentace strážnického dětského souboru písní a tanců. Obrazová příloha
 • Brezina, Peter: Záhorie v době prvej svetovej vojny (2. časť) - Pokračování článku přetištěného z časopisu Záhorie v rámci přeshraničního cyklu Malovaného kraje s názvem Pohled na Záhorí. Obrazová příloha
 • Schulz, František: Čaj tetičky Růženky - Autorova úprava jedné z historek někdejšího známého vypravěče Jožky Horčičky-Šífara z Břeclavi-Poštorné.
 • Dlouhý, Michal: Na oplátku - Příhoda z Velkých Pavlovic z roku 1926, která poněkud narušila vážnost četnického stavu....
 • Jiříček, Rudolf: Vzpomínky na Mikulčice - Svědectví jednoho z posledních pamětníků na to, co předcházelo archeologickým výzkumům na Slovanském hradišti v Mikulčicích.
 • Šimša, Martin: Nositelé tradice lidových řemesel. Ivo Nimrichter - výrobce zakuřované hrnčiny - O hrnčíři I. Nimrichterovi /nar. 1952/ ze Ždánic. Obrazová příloha
 • Číhal, Petr: Cimbálové muziky jihovýchodní Moravy. Rozmarýn - Vizitka mladého muzikantského kolektivu z Újezdce u Luhačovic.
 • Čupa, Petr: Mozaika z přírody BR Dolní Morava. „Dravec“ mezi pěvci - Pod výhružným názvem se skrývá ťuhýk obecný.
 • Vybíral, Jan: Stromy, lesy a lidé. Osobnosti mezi lesníky - Jindřich Káčerek - Zaměřeno na oblíbeného dlouholetého vedoucího polesí Tvrdonice J. Káčerka /1917-1978/, rodáka z Tvarožné Lhoty.
 • Budíková, Marie: Nevšední minimalistická křížová cesta u Bukovan - Seznámení čtenářů s nedávno vzniklým moderním sakrálním projektem na Kyjovsku. Obrazová příloha
 • Velan, Libor: Salátová omáčka - Další z receptů tradičních jídel zaslaných čtenáři našeho časopisu.
 • Velan, Libor: Chtěl bych být malým klukem - Anotace loni vydané stejnojmenné knihy vzpomínek autora Josefa Smýkala.
 • Lírová, Jindra: V lesku i mlze ohňostrojů - Informace o loňské básnické sbírce Oldřicha Damborského Ohňostroj ztracené touhy. Obrazová příloha
 • Křivánek, Karel: Katalog malířského sympozia - Pár řádků o katalogu Mezinárodní malířské sympozium Malý a Velký formát, jež letos nechala vytisknout Galerie výtvarného umění v Hodoníně.
 • vur: Chřibské studánky - Představena brožura Bořka Žižlavského a Jiřího Blahy s názvem Chřiby - Studánky vyprávějí příběhy I., vzniklá na jaře letošního roku.
 • Šuláková, Ludislava: Příspěvek ke starším dějinám Charvátské Nové Vsi a Poštorné - Zaměřeno na dílo Miroslava Geršice Příchod Charvátů na Valticko a knížecí rod Lichtenštejnů, již dostali čtenáři do rukou v květnu t. r..
 • vur: Drahokam nad Dyjí - Upozornění na horkou novinku, stejnojmennou výpravnou fotografickou publikaci autorů Jana Haladyho a Stano Bellana. Obrazová příloha
 • Pálavské vinobraní (Výběr z akcí) - Pozvánka na akci, jež se uskuteční 11. až 14. září 2014.
 • Káňová, Alena: Josef Lada - výběr z díla - Pozvánka na výstavu, jež v břeclavském muzeu potrvá do letošního 14. září. (DSC_0433a.jpg - Na výstavě je celá řada známých Ladových děl, mj. i toto: Mikeš a pašík na pouti, 1957, tuš, akvarel, 29 x 22 cm, soukromá sbírka Foto: Ludmila Svobodová)
 • ab: Den matek v Zarazicích - Ohlédnutí za částí programu letošních Zarazických dnů, slavených v této městské části Veselí nad Moravou 10. a 11. května. Obrazová příloha
 • Kalendář akcí - Co, kde a kdy můžete na Slovácku navštívit.
 • Mezi klíčem a mečem - Pozvánka na brněnskou výstavu totožného názvu, věnovanou výrazné osobnosti Mikulova a celé Moravy, kardinálu Františku z Dietrichštejna.
 • Sklárny Květná - den otevřených dveří - Pozvánka na 2. srpna 2014.
 • Informace o jižní Moravě - Upozornění na existenci facebookové skupiny I love Jižní Morava.
 • Zrcadlo místního a regionálního tisku - Z obsahů periodik měst, vesnic a regionů okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště.
 • Pošlete snímek ze Slovácka a vyhrajte! - Sdělení, že stále trvá fotosoutěž vyhlášená u příležitosti letošního 50. ročníku Malovaného kraje.
 • Křížovka - Informace o křížovce umístěné na našich webových stránkách.
 • Krátce z redakce - Něco málo z toho, co se nás týkalo.
 • Oprava - Občas se něco nepovede, příp. je třeba uvést na pravou míru...
 • Floriánová, Olga: Stavení čp. 11 z Lopeníku - Text k fotografii na zadní straně obálky.
 • vur: Naše města a vesnice ve fotografiích. Mikulov - Fotogalerie na třetí straně obálky. Obrazová příloha