vur: Naše města a vesnice ve fotografiích. Mikulov

Renesanční sgrafita na domě U Rytířů

Renesanční sgrafita na domě U Rytířů

 

Věž kostela sv. Václava

Věž kostela sv. Václava

 

Z mikulovského židovského ghetta

Z mikulovského židovského ghetta

 

Pamětní deska tvůrce dotykové abecedy pro hluchoslepé Hieronyma Lorma

Pamětní deska tvůrce dotykové abecedy pro hluchoslepé Hieronyma Lorma
Fota: autor