Archiv 2014/1

 Malovaný kraj 2014/1 Malovaný kraj 2014/1

 • Oživené vzpomínky – K fotografiím na prvních dvou stranách obálky; ve spolupráci s pamětnicí Marií Švirgovou z Lanžhota a Folklorním sdružením Svéráz je zde zachycen zaniklý tradiční život na Slovácku.
 • Kostrhun, Jan: Slova, slova, nic než bublina – Další z fejetonů známého moravského spisovatele.
 • Mička, Antonín: Rekatolizace a iluminované kancionály na strážnickém a ostrožském panství – Upozornění na vzácné soubory církevních písní. Obrazová příloha
 • Velan, Libor: Skutečný příběh kopanických bohyň I. – Začátek krátké série, v níž se autor snaží dívat na tuto problematiku trochu jiným pohledem, než bývá obvyklé. Obrazová příloha
 • Kordiovský, Emil: Škody na železnici v okrese Břeclav v době 2. světové války – Popis ztrát způsobených spojeneckým bombardováním tratí a nádraží i nálety na jednotlivé vlaky.
 • Doskočil, Leoš: Helenin kříž v Lanžhotě – O kříži, k jehož vzniku je v obecném povědomí vztahována nesprávná tragická událost. Obrazová příloha
 • Bařinová, Irena: Ratíškovický obraz sv. Cyrila a Metoděje a hraběnka Františka z Hardeggu – Článek věnující se oltářnímu obrazu v kostele sv. Cyrila a Metoděje a jeho donátorce.
 • Krajča, Milan: Případ tyranie ve středověkých Napajedlích – Událost, jež zasáhla do právního vývoje v českých zemích.
 • Massowová, Dana: Moravští zemští rabíni v Mikulově. Úpadek a zánik moravského zemského rabinátu – Závěrečný díl cyklu. Obrazová příloha
 • Pilát, Zdeněk: Josef Borek: Loutka je dokonalá a krásná – Medailon kunovického patriota, loutkoherce J. Borka /nar. 1943/. Obrazová příloha
 • Beránková, Helena: Pedagog a fotograf Eduard Horský – Představeny fragmenty z života a díla pozapomenutého E. Horského /1859–1916/, u něhož zatím neznáme ani přesná data narození a smrti. Obrazová příloha
 • Munzarová, Radoslava: Na hrozenském poli žitečko dozrieva, lahodný vetríček po poli povieva... – Připomínka letošního 100. výročí narození a 25. výročí úmrtí učitele a ctitele národopisu Josefa Kopunce /1914–1989/ ze Starého Hrozenkova. Obrazová příloha
 • Jančář, Josef: Folklor a folklorismus – Vysvětlení často chybně chápaných pojmů. Obrazová příloha
 • Schulz, František: Štěpánská volba stárků a nové „kožúšky“ – K aktivitám Slováckého krúžku Poštorná – Koňaré. Obrazová příloha
 • Šimša, Martin: Nositelé tradice lidových řemesel. Antonín Moštěk – výrobce lidových fajánsí – Prezentace A. Moštěka /nar. 1941/ a jeho dílny ve Vlčnově. Obrazová příloha
 • Holubová, Věra: Slovácký soubor Radovan Napajedla O národopisném kolektivu na samých severních hranicích Slovácka.
 • Ondrášková, Marta: K začátkům Hudeckých dnů v Břeclavi po 30 letech – Vzpomínky jedné z organizátorek na vznik této přehlídky cimbálových muzik Slovácka. Obrazová příloha
 • Janošek, František: Kolonisté z Vrbice na Žitném ostrově – O dosud málo známé osidlovací akci, která skončila vznikem slovenského státu v roce 1939.
 • Habartová, Romana: Výrobci krojů na Slovácku 30. Autorka tentokrát zavítala za krojovou švadlenou Renátou Galečkovou /nar. 1977/ z Lipova. Obrazová příloha
 • Dlouhý, Michal: O ztraceném živobytí – V roce 1919 zajistili kyjovští četníci v Bohuslavicích celou pytláckou rodinu!
 • Blažková, Vlasta: Vyznání lanžhotské škole – Vzpomínky k 90. výročí Měšťanské školy v Lanžhotě. Obrazová příloha
 • Budíková, Marie – Vlach, Jaroslav: Nová kaple v Bukovanech O exteriéru a interiéru nedávno vzniklého svatostánku zasvěceného bl. Janu Pavlu II. Obrazová příloha
 • Číhal, Petr: Cimbálové muziky jihovýchodní Moravy. Friška Zaměřeno na mladou kyjovskou cimbálovku.
 • Čupa, Petr: Mozaika z přírody BR Dolní Morava. Kropenatá „pohroma“ – V hledáčku autora se objevil opeřený nepřítel vinařů špaček obecný.
 • Vybíral, Jan: Stromy, lesy a lidé. Entomologové mezi lesníky – ing. Bedřich Kunovský Představen přední znalec brouků B. Kunovský /1923–2003/, jenž byl dlouhá léta zaměstnancem Lesního závodu Břeclav.
 • Radilová, Iva: K prameni Olšavy – Podzimní výlet do Pitína.
 • Jilík, Jiří: Vyšla publikace o Boršicích – Pár řádků o knize Milana Železníka Boršice. Památky na časy minulé.
 • Hampl, Jiří: Kostice na přelomu tisíciletí – Anotace stejnojmenné knihy autorského kolektivu vedeného Emilem Kordiovským.
 • har: Kniha o kraslicích – O díle Evy Večerkové Malované vejce – O kraslicích v českých zemích.
 • Vratislavská, Ester: Brána depozitářů otevřená – Čtenářům je zde přiblížen obsah publikace Lidová kultura v muzeu (editorka: Jarmila Pechová).
 • vur: Sborník Světlovanu Informace, že vyšel Sborník k 60. výročí folklorního souboru Světlovan.
 • Ježková, Marie: Kyjovský literární projekt – Ohlédnutí za čtyřmi literárními večery uspořádanými loni na podzim kyjovskou městskou knihovnou. Obrazová příloha
 • Velan, Libor: Trnková (povidlová) omáčka Další z receptů tradičních jídel zaslaných čtenáři našeho časopisu.
 • dom: Uděleny ceny za mimořádný přínos a reprezentaci regionu v oblasti folkloru – Připomenuti vítězové folklorního grantu vypsaného Nadací SYNOT.
 • ol: Dolnodunajovický jarmark – Průběh adventního jarmarku konaného loni 30. listopadu. Obrazová příloha
 • Pestrovečer v Mikulčicích – Pozvánka na akci, jež se uskuteční ve dnech 28. 2. a 1. 3. v kulturním domě v Mikulčicích.
 • Zrcadlo místního a regionálního tisku Z obsahů periodik měst, vesnic a regionů okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště.
 • har: Ocenění archeologu Jiřímu Pajerovi – Badatel J. Pajer ze Strážnice obdržel Cenu Jihomoravského kraje.
 • Doplnění časopisu na www.malovanykraj.cz – Odkaz na webové stránky, které právě čtete.
 • Kalendář akcí Co, kde a kdy můžete na Slovácku navštívit.
 • Soutěžní otázka – křížovka – Soutěžní otázku vystřídala od tohoto čísla křížovka umístěná na našich webových stránkách.
 • Slovo redakce Sdělení, že Malovaný kraj po nesčetných peripetiích stále existuje a upozornění na nezbytnost zvýšení ceny časopisu.
 • Floriánová, Olga: Usedlost čp. 131 z Vlčnova Text k fotografii na zadní straně obálky. 
 • vur: Naše města a vesnice ve fotografiích. Velké Pavlovice – Fotogalerie na třetí straně obálky. Obrazová příloha