Beránková, Helena: Pedagog a fotograf Eduard Horský

 Náves v Babicích, okolo r. 1900

Náves v Babicích, okolo r. 1900

 

 Šohaj s děvčetem z Komně v již tehdy zaniklém kroji, okolo r. 1900

Šohaj s děvčetem z Komně v již tehdy zaniklém kroji, okolo r. 1900

Fota: Eduard Horský; uloženo ve sbírce Etnografického ústavu Moravského zemského muzea