Konference Živý folklor Břeclav - 24. duben 2015

logo zivy folklorŠlo o úvodní setkání v břeclavské městské knihovně zahajujícím celý následný cyklus konferencí. Byl na něm dán impuls k vzájemnému střetávání a samozřejmě i spolupráci zdánlivě spolu nesouvisejících komunit podnikatelů v cestovním ruchu a aktivních udržovatelů folkloru na Slovácku.
Dalším cílem bylo informovat o současném stavu folkloru.
Na přípravě konference poprvé spojily své síly Jihomoravská komunitní nadace, Městská knihovna Břeclav a tehdejší občanské sdružení (dnes zapsaný spolek) Malovaný kraj. Setkání mělo velmi vysokou návštěvnost a uskutečnilo se díky finanční a materiální podpoře několika sponzorů, především města Břeclav.

Foto: Dagmar Benešová

 

Fotogalerie:

 

Zpět