Sborníky nadace VIZE97

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 uděluje v souladu se svým posláním mezinárodní Cenu význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence. Každoročním udělováním Ceny tak nadace umožňuje české veřejnosti setkání s průkopníky zajímavých proudů soudobého vědeckého myšlení a seznamuje ji s jejich dílem.

www.vize.cz

Malovaný kraj se podílel na přípravě následujících sborníků:

Julia Kristeva: Polyfonie, významy, pohlaví, světy (2008),

Vize-Kristeva

Václav Cílek: Krajina z druhé strany (2009),

Vize-Cilek

Konrad Paul Liessmann: Hodnota člověka (2010),

Vize-Liessmann

Iva Mojžišová: Kritika porozuměním (2011),

Vize-Mojzisova

Miloslav Petrusek: Společnost a kultura (2012).

Vize-Petrusek

Zpět