Matuszková, Jitka: Stručně k historii verbuňku

Slovácký verbuňk v teorii a praxi (Red. J. M. Krist – K. Pavlištík). Strážnice 1993.

JELÍNKOVÁ, Z.: Zbojnické tance na Moravě a ve Slezsku. Slovenský národopis 36, 1988, s. 505-517.

JELÍNKOVÁ, Z.: Mužský sólový projev v točivých tancích na Moravě a ve Slezsku. Národopisná revue 1, 1991, s. 197-199.

JELÍNKOVÁ, Z.: Mužské taneční projevy na Slovácku. Svatobořice-Mistřín 1991.

JELÍNKOVÁ, Z.: Mužské skočné tance prestižního rázu na jihovýchodní Moravě a v sousedních územích. Slovácko 35, 1993, s. 59–68.

JEŘÁBEK, R.: Počátky národopisu na Moravě. Antologie prací z let 1786—1884. Strážnice 1997.

KRIST, J. M.: Verbuňk na Kyjovsku. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Řada II. Mužské taneční projevy, díl 1. Strážnice, Ústav lidové kultury 2000.

KRIST, J. M.: Verbuňk u hanáckých Slováků. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Řada II. Mužské taneční projevy, díl 3. Strážnice, Ústav lidové kultury 2001.

KRIST, J. M.: Verbuňk na Strážnicku, Veselsku a Uherskoostrožsku. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Řada II. Mužské taneční projevy, díl 4. Strážnice, Ústav lidové kultury 2002.

KRIST, J. M.: Verbuňk na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Řada II. Mužské taneční projevy, díl 5. Strážnice, Ústav lidové kultury 2002.

KRIST,J. M. ¬ PAVLÍK, J.: Verbuňk na Horňácku. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Řada II. Mužské taneční projevy, díl 6. Strážnice, Ústav lidové kultury 2003.

KOS, B.- STRUSKA, F.: Mužské lidové tance. Instruktážní brožura pro nácvik lidových tanců ve vojenských souborech. Praha 1953.

MATUSZKOVÁ, J.: Verbunk na Podluží. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Řada II. Mužské taneční projevy, díl 2. Strážnice, Ústav lidové kultury 2001..

ÚLEHLA, V.: Živá píseň. Praha 1949.

ZÁLEŠÁK, C: Horňácky odzemok a verbunk. Praha 1950.

 

Základní literatura k verbuňku

Zpracování: autorka