Kober, Karel: Břeclavská stopa v německém Abwehru

Poslední osobní doklad P. Fidrmuce vystavený v Portugalsku

Poslední osobní doklad P. Fidrmuce vystavený v Portugalsku

Zdroj: https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/127307950

Fidrmucova manželka Rigmor

Fidrmucova manželka Rigmor

Zdroj: The National Archives, Kew, fond Records of the Security Service, sign. KV 2/199