Sladký, Jiří: Moravská Sahara novýma očima

Stopy termokrasu v podobě desítek výrazných prohlubní v písečném reliéfu u Hodonína

Stopy termokrasu v podobě desítek výrazných prohlubní v písečném reliéfu u Hodonína

Foto z archivu autora

Křemen ohlazený větrem v mrazové poušti (tzv. hranec) putoval při výronu horkých vod v starších dobách ledových vzhůru na zemský povrch

Křemen ohlazený větrem v mrazové poušti (tzv. hranec) putoval při výronu horkých vod v starších dobách ledových vzhůru na zemský povrch

Foto: autor