Jandová, Kristýna: Erby Dietrichštejnů na stavebních památkách Mikulovska. Mikulov

Alianční erb  Dietrichštejnů a Pruskovských z Pruskova nad vstupem na zámecký Oslí dvůr

Alianční erb Dietrichštejnů a Pruskovských z Pruskova nad vstupem na zámecký Oslí dvůr

Další alianční znak těchto rodů na jedné z bran do areálu zámku

Další alianční znak těchto rodů na jedné z bran do areálu zámku

Jednoduchý dietrichštejnský znak na portálu na horním zámeckém nádvoří

Jednoduchý dietrichštejnský znak na portálu na horním zámeckém nádvoří

Dietrichštejnský erb, tentokrát v plné podobě, a sousední znak salmovský na průčelí rodové hrobky na mikulovském Náměstí

Dietrichštejnský erb, tentokrát v plné podobě, a sousední znak salmovský na průčelí rodové hrobky na mikulovském Náměstí

Fota: autorka