Nezhodová, Soňa: 100 let gymnázia v Hustopečích

Evangelický kostel a fara v Hustopečích byly svědky nevybíravých útoků zdejších Němců na iniciátora vzniku české školy, faráře Vlastimila Svatopluka Jurena

Evangelický kostel a fara v Hustopečích byly svědky nevybíravých útoků zdejších Němců na iniciátora vzniku české školy, faráře Vlastimila Svatopluka Jurena

Dne 20. května 1928 se konala slavnost kladení základního kamene k nové budově gymnázia, a to pod heslem: Komenský vybojoval – škola zachová

Dne 20. května 1928 se konala slavnost kladení základního kamene k nové budově gymnázia, a to pod heslem: Komenský vybojoval – škola zachová

Fota z fondů Městského muzea a galerie Hustopeče