Kordiovský, Emil: Židé z Břeclavi, Charvátské Nové Vsi a Poštorné v letech 2. světové války

Poznámka o založení žádosti na židovských přihláškách, r. 1941

Poznámka o založení žádosti na židovských přihláškách, r. 1941

Zdroj: Moravský zemský archiv, B 40, III. manipulace, kart. 3519; reprodukce: autor

Škody na majetku nezvěstných břeclavských Židů vyčíslené Místním národním výborem v Břeclavi v roce 1946

Škody na majetku nezvěstných břeclavských Židů vyčíslené Místním národním výborem v Břeclavi v roce 1946

Zdroj: Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, fond ONV Břeclav, kart. 210; reprodukce: autor