Holcman, Josef: Kořeny a křídla

K. Pavlištík (uprostřed) s PhDr. Jiřím Pajerem, CSc., a PhDr. Vlastou Ondrušovou na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice, r. 2015

K. Pavlištík (uprostřed) s PhDr. Jiřím Pajerem, CSc., a PhDr. Vlastou Ondrušovou na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice, r. 2015

Při četbě na MFF, r. 2008

Při četbě na MFF, r. 2008

Fota z archivu Národního ústavu lidové kultury