Mátlová, Iveta: Odborná škola knihvazačská v Uherském Hradišti

Absolventi knihvazačské školy ve školním roce 1924/1925; v první řadě uprostřed ředitel Ruda Kubíček 

Absolventi knihvazačské školy ve školním roce 1924/1925; v první řadě uprostřed ředitel Ruda Kubíček
Foto z fondu Slováckého muzea v Uherském Hradišti

 

Kožená vazba se zlatou ořízkou 

Kožená vazba se zlatou ořízkou
Foto z fondu Státního okresního archivu Uherské Hradiště