Gruber, Petr: V Hodoníně za vojáčka...

Velká kasárna v Hodoníně, počátek 20. století

Velká kasárna v Hodoníně, počátek 20. století
Foto z fondů Masarykova muzea v Hodoníně

 

Malá kasárna v době protektorátu

Malá kasárna v době protektorátu
Foto z fondů Státního okresního archivu v Hodoníně