Archiv 2017/6

  Malovaný kraj 2017/6 Malovaný kraj 2017/6

 • Advent a doba vánoční - Fotografie Davida Rájeckého, Zdeňka Bobčíka a Jana Blahůška na obálce Malovaného kraje pocházejí z programu Radujme se, veselme se..., který můžete pravidelně navštěvovat ve strážnickém skanzenu. Obrazová příloha
 • Holcman, Josef: Malovaný sklep - Závěrečný díl z fejetonového cyklu zlínského a skoronického spisovatele J. Holcmana.
 • Urbančík, Vojtěch: Expozice Bible pro malé i velké na Velehradě - Představeno další ze tří muzeí ve velehradském klášterním areálu. Obrazová příloha
 • Gruber, Petr: Legionář bez pocty - Připomenutí hodonínského rodáka, francouzského legionáře Jana Šašinky /1884–1918/. Obrazová příloha
 • Mudrik, Michal: Satanovi zbrojnoši na Moravě - Článek o vpádu Matouše Čáka Trenčanského na jihovýchodní Moravu v letech 1314–1315.
 • Lyčka, Daniel: Cihelny Otty Vodvářky a Víta Petrjánoše v Moravské Nové Vsi - Historie těchto dnes již zaniklých podniků. Obrazová příloha
 • Mandíková, Petra: Školní kina v Uherském Brodě v 1. čtvrtině 20. století - K počátkům brodské kinematografie. Obrazová příloha
 • Hynek, Miloš: Atentát na Heydricha a internační tábor ve Svatobořicích - Autor popisuje poměry v lágru. Obrazová příloha
 • Dresler, Petr – Vágner, Michal – Tencer, Tomáš: Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska. Vojšice - Šestý díl seriálu orientovaného na archeologický výzkum dnes již neexistujících vesnic si všímá lokality u Malé Vrbky.
 • Severin, Jiří: Muž mnoha talentů Josef Kučera - Medailon primáše J. Kučery /1947–2007/, rodáka z Velké nad Veličkou, etablovaného v Uherském Hradišti. Obrazová příloha
 • Colledani, Věra: Regionální pracoviště pro lidovou kulturu – Jihomoravský kraj - Funguje v kyjovském muzeu a na starosti má mj. návrhy na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby. Obrazová příloha
 • Doskočil, Leoš: Vánoční stromek na Podluží - Na základě vzpomínek pamětníků se dozvíte, kdy se do tohoto koutu Slovácka zmíněný symbol Vánoc dostal a jak tam byl rozšířen.
 • Mička, Antonín: Zemřela Jitka Garšicová-Zemanová - Nekrolog znalkyně horňáckého kroje a někdejší redaktorky Malovaného kraje J. Garšicové-Zemanové /1945–2017/, původem z Velké nad Veličkou. Obrazová příloha
 • Habartová, Romana: Výrobci krojů na Slovácku 53. - Věnováno Janě Burešové /nar. 1978/ ze Spytihněvi. Obrazová příloha
 • Gronský, Tomáš: Vzpomínka na člověka s všestrannými zájmy - Ohlédnutí za životem fotografa, amatérského historika a hodonínského patriota Mikuláše Kulíška /1945–2005/. Obrazová příloha
 • Polášková, Jana: Naše dětské soubory. Danájek - Autorčina pozornost se soustředila na známý strážnický kolektiv. Obrazová příloha
 • Maňáková, Magdalena: Dětský kaleidoskop. Vánoce plné tajemství - Poslední díl seriálu je zaměřen na zvyky provázané s nejkrásnějšími svátky roku.
 • Pavlík, Josef: Usychání stromu - Poezie.
 • Pavlík, Jan: Voňavé ráno - Poezie.
 • Moosová, Jarmila: Snění - Poezie.
 • Trtílek, František: Podzimní vinohrad - Poezie.
 • Křivánek, Karel: Prší, prší a nesněží - Poezie.
 • Vratislavská, Ester: Podzimní - Poezie.
 • Čagánek, Michal: Cestou necestou - Poezie.
 • Kapinus, Miroslav: Jitřní mráz - Poezie.
 • Damborský, Oldřich: Poslední cesta - Poezie.
 • Klíčník, Richard: Po Martinovi - Poezie.
 • Michalica, Cyril: Kouzlo domova - Poezie.
 • Damborský, Oldřich: Prostota - Poezie.
 • Břeň, Jaromír: Z dochtorových zážitků. O Jarynovi, Zuze a jejím tatovi - Ukázka kyjovského dialektu.
 • Kapsa, Aleš: Pozapomenuté písně. Vandrovali hudci - Začátek cyklu prezentujícího méně známé slovácké písničky, nebo jejich varianty.
 • Lexa, Lukáš: Osudy Jakuba Kratochvíla na italské frontě za první světové války - Výňatky z korespondence rakousko-uherského vojína J. Kratochvíla /1899–1918/ z Brumovic. Obrazová příloha
 • vur: Živý folklor – tentokrát o penězích - Obsah šestého setkání v rámci konferencí Živý folklor, jež se uskutečnilo 12. 10. 2017 v Břeclavi. Obrazová příloha
 • Čupa, Petr: Mozaika z přírody BR Dolní Morava. Lužní lesy Podluží v Mezinárodní síti Modelových lesů - O tom, že Biosférická rezervace Dolní Morava byla po dlouholetém snažení letos přijata do této mezinárodní asociace.
 • Sladký, Jiří: Neznámé Podhradské louky - Popis přírodní lokality u horňáckého Suchova. Obrazová příloha
 • Gronský, Tomáš: Současní řezbáři na Slovácku. Jiří Kostiha ze Sobůlek - Tvorba a životní osudy J. Kostihy /nar. 1951/. Obrazová příloha
 • Kovaříková, Kateřina: Cimbálové muziky jihovýchodní Moravy. Cimbálová muzika Hradisko - Závěrečný díl dlouholetého cyklu je zasvěcen kapele ze Ždánic.
 • vur: Půvaby řeky Olšavy - Anotace stejnojmenné knížky Jaromíra Slavíčka, která vyšla v letošním roce.
 • Šuba, Josef: Filmová zajímavost v mikulovském muzeu - Příspěvek o filmových materiálech z domova pro zdravotně postižené ze 60. a 70. let minulého století, které jsou od letoška ve sbírkách mikulovské instituce.
 • Hodonínský advent - Pozvánka na předvánoční programy od 3. do 20. prosince.
 • Zrcadlo místního a regionálního tisku (Břeclavsko, Hodonínsko, Uherskohradišťsko) - Z obsahů periodik zdejších měst, vesnic a regionů.
 • ante: Slovácko před kamerou - Ohlédnutí za besedou filmových profesionálů a veřejnosti na téma vztahu jihovýchodní Moravy a filmového umění, konané 19. 10. t. r. v Uherském Hradišti. Obrazová příloha
 • Kalendář akcí - Co, kde a kdy můžete na Slovácku navštívit.
 • Kostrouch, František: Archeologická výstava ve Strážnici - Pozvánka do strážnického muzea na výstavu Nejnovější archeologické nálezy ze Strážnice. Obrazová příloha
 • Vratislavská, Ester: Jednota bratrská v kyjovském muzeu - Pozvánka na výstavu o historii této v minulosti velmi významné církve. Obrazová příloha
 • Zachodil, Milan: Zasmějte sa s nama! - Pokračování pravidelné porce vtipů.
 • Soutěžní otázka - Stačí přečíst si aktuální číslo Malovaného kraje a zodpovědět ji!
 • Dnešní Slovácko na snímcích mladých fotografů (Lujza Marečková: Nová Lhota) - K záběru na zadní straně obálky.
 • Doplnění časopisu na www.malovanykraj.cz - Odkaz na webové stránky, které právě čtete.
 • PF a tip na vánoční dárek - Přání do nového roku a možnost objednání našeho časopisu pro Vaše blízké.
 • Krátce z redakce - Něco málo z toho, co se nás týkalo.
 • Co se stalo v regionu - Několika řádky o jednotlivých kulturních a společenských událostech, jež nás zaujaly.
 • Obsah 53. ročníku (rok 2017) - Bibliografie Malovaného kraje.
 • vur: Naše města a vesnice ve fotografiích. Prušánky - Fotogalerie na třetí straně obálky. Obrazová příloha