Archiv 2017/5

Malovaný kraj 2017/5 Malovaný kraj 2017/5

 • Podzimní práce a hody - Fotografie Davida Rájeckého a Věry Chalupové na obálce Malovaného kraje pocházejí z programu Podzim na dědině, pravidelně konaného ve strážnickém skanzenu. Obrazová příloha
 • Holcman, Josef: Voda a čas - Další díl z fejetonového cyklu zlínského a skoronického spisovatele J. Holcmana.
 • Cílek, Václav: Jižní Morava a její hlubiny - Zamyšlení známého českého geologa, spisovatele a popularizátora vědy nad naším krajem.
 • Rašticová, Blanka: Brandenburci v Uherském Hradišti - O obsazení města pruským vojskem v roce 1742.
 • Svoboda, Miroslav: Třicetiletá válka na jihovýchodní Moravě - Popsán průběh tohoto prvního celoevropského konfliktu z let 1618–1648. Obrazová příloha
 • Poláková, Miroslava: Holubyho chata na Velké Javořině před koncem 2. světové války - Volné pokračování článku o této budově a její důležité roli v protinacistickém odboji. Obrazová příloha
 • Vágner, Michal – Dresler, Petr – Škvrňák, Jan –Tencer, Tomáš: Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska. Středověký Mistřín - Pátý díl seriálu orientovaného na archeologický výzkum dnes již neexistujících lokalit.
 • Futák, Peter: Hejtman Blažej Chotěřinský a obléhání Hodonína v roce 1470 - Příspěvek vztahující se k válce mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským panovníkem Janem Korvínem. Obrazová příloha
 • Bartůšek, Václav: Astronom a matematik Thomas Sackl z Hustopečí - Medailon člena piaristického řádu P. Augustina Thomase Sackla a S. Josepho /1642–1717/.
 • Žižlavský, Bořek: Egyptská mumie na Buchlově - Autor si všímá toho, jak se exponát na hrad dostal a též nejnovějších výzkumů o něm. Obrazová příloha
 • Rašticová, Blanka: Drobné sakrální památky v Hradčovicích a Lhotce - Historie a popis některých z nich. Obrazová příloha
 • Gruber, Petr: Vězeň a voják - Připomenuta osobnost gen. Šimona Drgáče /1892–1980/ z Mutěnic. Obrazová příloha
 • Ondrášková, Marta: Podlužák Jara Švach jubilantem - Ke kulatému výročí tanečníka verbuňku, zpěváka a hlavně vychovatele mnoha dětských zájemců o folklor Jaroslava Švacha /nar. 1947/, rodáka ze Staré Břeclavi. Obrazová příloha
 • Habartová, Romana: Výrobci krojů na Slovácku 52. - Aktuální díl je zasvěcen Rozině Lidické /nar. 1980/ z Hrubé Vrbky. Obrazová příloha
 • pj: 20 let Mužského pěveckého sboru Hradčovice - Průřez dvěma desetiletími existence tohoto tělesa.
 • Kondrová, Marta: Hody na Slovácku – co všechno byste o nich měli znát - Základní informace o zmíněném lidovém zvyku – stručně, a přitom výstižně! Obrazová příloha
 • Polášková, Jana: Naše dětské soubory. Kyjovánek - Čtvrté pokračování série si všímá dvou samostatně působících skupin souboru z Kyjova. Obrazová příloha
 • Maňáková, Magdalena: Dětský kaleidoskop. Od zrnka ke chlebu - aneb Vhodnou formou o všem, co dříve předcházelo upečení této základní potraviny.
 • Břeň, Jaromír: Z dochtorových zážitků. Službička malovaná - Věrohodné i méně věrohodné historky v kyjovském nářečí.
 • Doskočil, Leoš: Větrný mlýn ve Tvrdonicích - Shrnutí poznatků, jež dosud nebyly v ucelené podobě nikde publikovány. Obrazová příloha
 • Budíková, Marie: Nevzdáváme se tradičních hodnot, říká Jan Pavlík z Kuželova - Rozhovor s folkloristou a spisovatelem MUDr. Janem Pavlíkem /nar. 1937/, rodákem z Kuželova, žijícím dnes v Bohuslavicích, místní části Kyjova. Obrazová příloha
 • Krátký, Petr: Naučná stezka Po hranici - Svého druhu pozvánka na nedávno vzniklou naučnou trasu v Chřibech. Obrazová příloha
 • Čupa, Petr: Mozaika z přírody BR Dolní Morava. Zelená kostra krajiny - Autor se tentokrát věnuje alejím v Lednicko-valtickém areálu. Obrazová příloha
 • Sladký, Jiří: Pánov – přírodní pokladnice v písku - Popsána Přírodní památka Pánov, nacházející se u Hodonína, cenná lokalita stepi na písku. Obrazová příloha
 • Gronský, Tomáš: Současní řezbáři na Slovácku. Jan Vincent ze Ždánic - Životní příběh a tvorba J. Vincenta /nar. 1952/, dalšího z řezbářů-samouků. Obrazová příloha
 • Kovaříková, Kateřina: Cimbálové muziky jihovýchodní Moravy. Cimbálová muzika Pavla Múčky - Probrána historie i současnost strážnické kapely, vzniklé před více než 30 lety. Obrazová příloha
 • vur: Tvrdonické památky - Stručně o letos vydané mapě památek a zajímavostí této obce na Podluží.
 • ama: Pavlíkovy zápisky z Horňácka - Anotace po dlouhých letech nedávno vydaného rukopisu Vladimíra Pavlíka Zápisky z Horňácka na přelomu z 19. do 20. století.
 • Dubovský, Oldřich: Krajina po svaté Anně - Poeticky k nadcházejícímu podzimu ve vinorodém kraji.
 • Břeclavské svatováclavské slavnosti - Pozvánka na přelom září a října na 26. ročník městských oslav.
 • Zrcadlo místního a regionálního tisku (Břeclavsko, Hodonínsko, Uherskohradišťsko) - Z obsahů periodik zdejších měst, vesnic a regionů.
 • Kalendář akcí - Co, kde a kdy můžete na Slovácku navštívit.
 • Zachodil, Milan: Zasmějte sa s nama! - Pokračování pravidelné porce vtipů.
 • Soutěžní otázka - Stačí přečíst si aktuální číslo Malovaného kraje a zodpovědět ji!
 • Dnešní Slovácko na snímcích mladých fotografů (Smilková, Karolína: Velká nad Veličkou) - K záběru na zadní straně obálky.
 • Jubilea členů redakční rady - Stručné připomenutí životních výročí našich kolegyň a kolegů.
 • Bezplatná inzerce - Možnost darovat, či nabízet ke koupi, resp. pronájmu, vše týkající se národopisu nebo historie jihovýchodní Moravy.
 • Říjnový Živý folklor - Pozvánka na další z cyklu setkání nad problematikou folkloru v břeclavské knihovně 13. října.
 • Co se stalo v regionu - Několika řádky o jednotlivých kulturních a společenských událostech, jež nás zaujaly.
 • vur: Naše města a vesnice ve fotografiích. Nový Poddvorov - Fotogalerie na třetí straně obálky. Obrazová příloha