Archiv 2017/4

Malovaný kraj 2017/4 Malovany kraj 2017 4 obalka 2

 • Dožínky - Fotografie Zdeňka Bobčíka a Věry Chalupové na obálce Malovaného kraje jsou ze stejnojmenného programu ve strážnickém skanzenu. Obrazová příloha
 • Holcman, Josef: Je to zvláštní, ale je to tak! - Pokračování fejetonového cyklu zlínského a skoronického spisovatele J. Holcmana.
 • Urbančík, Vojtěch: Chalupa Fanoša Mikuleckého v Mikulčicích - O nově otevřené expozici v rodném domě Františka Hřebačky, známějšího jako Fanoš Mikulecký. Obrazová příloha
 • Gruber, Petr: Poslední kříž - Medailon por. Václava Košuliče /1915–1941/ z Hodonína, letce 311. čs. bombardovací perutě v době 2. světové války. Obrazová příloha
 • Vaníčková, Eva: Antropologická rekonstrukce tváře „šamanky“ z Dolních Věstonic - aneb Jak vypadala žena z doby lovců mamutů... Obrazová příloha
 • Vágner, Michal – Dresler, Petr – Tencer, Tomáš: Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska. Středověká ves Prechov - Čtvrtý díl seriálu orientovaného na archeologický výzkum dnes již neexistujících lokalit. Obrazová příloha
 • Poláková, Miroslava: Holubyho chata na Velké Javořině a rodina Zálešákova - Příspěvek o stavbě budovy a úloze, kterou v ní nájemci Zálešákovi plnili za německé okupace. Obrazová příloha
 • Hrubý, Zdeněk: Cúrka a Föhren Wald - Článek věnující se zapomenutému prameni vody u Břeclavi. Obrazová příloha
 • Rašticová, Blanka: Bastiony v uherskohradišťském barokním opevnění - Popis někdejší významné pevnosti. Obrazová příloha
 • Křivánek, Karel: Vzpomínka na pána lužního lesa - Autor se loučí s nedávno zesnulým autorem knihy Zelená perla Bohumilem Lošťákem /1921–2017/ z hájenky u Tří Grácií mezi Lednicí a Valticemi. Obrazová příloha
 • Michalica, Cyril: Mons. František Baťka a cyrilometodějská pouť - Věnováno zakladateli známé cyrilometodějské pouti na Slovanském hradišti v Mikulčicích P. F. Baťkovi /1922–2008/, rodáku z Kostic. Obrazová příloha
 • Lyčka, Daniel: Wiener Bauindustrie-Zeitung aneb Lichtenštejnské stavby ve vídeňských novinách - Některé stavby nynějšího Lednicko-valtického areálu v dobovém tisku monarchie. Obrazová příloha
 • Doskočil, Leoš: Hledání markrába na Podluží - O dnes již málo známém zvyku našich předků.
 • Habartová, Romana: Výrobci krojů na Slovácku 51. - K životu a práci vyšívačky Marty Kovářové /nar. 1964/ z Veselí nad Moravou. Obrazová příloha
 • hal: Čtyřiadvacáté Kunovské léto - Stručné ohlédnutí za letošním ročníkem tohoto prestižního dětského folklorního festivalu.
 • Polášková, Jana: Naše dětské soubory. Žižkovjánek - Třetí díl seriálu zavádí čtenáře za národopisným kolektivem z Moravského Žižkova. Obrazová příloha
 • Maňáková, Magdalena: Dětský kaleidoskop. Splétání proutí - Prezentován nyní už málo vídaný druh práce. Obrazová příloha
 • Dobšovičová Pintířová, Dagmar: Žítkovské bohyně - Na slovo vzatá autorka podrobně popisuje tento dnes velmi populární fenomén... Obrazová příloha
 • Tunklová, Ilona: 110. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských - K jubileu sdružení majícího své kořeny v Hodoníně. Obrazová příloha
 • Bartošíková, Alena: Jak strýc Hráček potkal hastrmana - Pověst z obce Míkovice, dnes součásti Uherského Hradiště.
 • ar: Literární procházka Lanžhotem - Vlastně tip jak školou povinným dětem zpřístupnit hodiny českého jazyka, ale např. i dějepisu. Obrazová příloha
 • Rybnikář, František: Vyskytla se rána nová, mandelinka bramborová... - O počátcích výskytu „amerického brouka“ v Hluku a písni, která se o mandelince zpívala.
 • Michalica, Cyril: Jak sme kdysi muátili - V dialektu psaná vzpomínka na čas žní před několika desítkami let v Kosticích.
 • Čupa, Petr: Mozaika z přírody BR Dolní Morava. Letouni na zámečku - Zaměřeno na kolonii netopýra brvitého v Rybničním zámečku v Lednicko-valtickém areálu. Obrazová příloha
 • Sladký, Jiří: Strážnické meandry Moravy jsou cenným unikátem - Pojednání o místech, kde se krajina mění snad rok co rok. Obrazová příloha
 • Gronský, Tomáš: Současní řezbáři na Slovácku. Vít Vavřiník, řezbář z Bzence-Přívozu - Medailon V. Vavřiníka /1981/ inklinujícího k moderní tvorbě. Obrazová příloha
 • Kovaříková, Kateřina: Cimbálové muziky jihovýchodní Moravy. Horňácká cimbálová muzika Romana Sokola - Článek představující další kapelu ze svébytného regionu. Obrazová příloha
 • Kovaříková, Eva – Urbančík, Vojtěch: Červená kniha ohrožených druhů rostlin a hub lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava - Anotace stejnojmenné, letos vydané knihy Radomíra Řepky a kol. Obrazová příloha
 • har: Lidové ornamenty - Pár slov o loňské publikaci Rostislava Marady Lidové ornamenty ve Svatobořicích-Mistříně.
 • ms: Socha sv. Floriána v Poštorné po více než sto letech v plné kráse! - Věnováno renovaci plastiky nacházející se v zahradě u kostela Navštívení P. Marie v Břeclavi-Poštorné. Obrazová příloha
 • al: Když se fotí víchernice... - O připravované publikaci Víchernice. Mizející parádnice Moravy. Obrazová příloha
 • Slovácko ve filmu– Pozvánka na tento projekt do uherskohradišťského kina Hvězda.
 • Černíčková, Kateřina: Prostor naplněný tancem, zpěvem a radostí - Příspěvek k letošní celostátní přehlídce dětských folklorních souborů. Obrazová příloha
 • Svatovavřinecké slavnosti v Hodoníně (Výběr z akcí) - Pozvánka na 11. až 14. srpna.
 • Kalendář akcí - Co, kde a kdy můžete na Slovácku navštívit.
 • Podpořte lípu z Tvrdonic! - Výzva hlasovat pro lípu U obrázku v soutěži Strom roku 2017.
 • Zrcadlo místního a regionálního tisku (Břeclavsko, Hodonínsko, Uherskohradišťsko) - Z obsahů periodik zdejších měst, vesnic a regionů.
 • 70. ročník Pálavského vinobraní v Mikulově - Pozvánka na 7. až 10. září.
 • Zachodil, Milan: Zasmějte sa s nama! - Pokračování pravidelné porce vtipů.
 • Soutěžní otázka - Stačí přečíst si aktuální číslo Malovaného kraje a zodpovědět ji!
 • Dnešní Slovácko na snímcích mladých fotografů (Marečková, Lujza: Nová Lhota) - Ke snímkům na zadní straně obálky.
 • Jubilea členů redakční rady - Stručné připomenutí životních výročí našich kolegů.
 • Co se stalo v regionu - Několika řádky o jednotlivých kulturních a společenských událostech, jež nás zaujaly.
 • vur: Naše města a vesnice ve fotografiích. Starý Poddvorov - Fotogalerie na třetí straně obálky. Obrazová příloha