Archiv 2017/3

Malovaný kraj 2017/3 Malovaný kraj 2017/3

 • Stavění máje - Fotografie Zdeňka Bobčíka na obálce Malovaného kraje jsou ze stejnojmenného programu ve strážnickém skanzenu. Obrazová příloha
 • Holcman, Josef: Spolehlivé jaro - Pokračování fejetonového cyklu zlínského a skoronického spisovatele J. Holcmana.
 • Dresler, Petr – Vágner, Michal: Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska. Potvorovice u Nového a Starého Poddvorova - Třetí díl seriálu orientovaného na archeologický výzkum dnes již neexistujících lokalit.
 • Groš, Vladimír: Z veselských Chaloupek do Hollywoodu - „Americký sen“ držitele dvou Oscarů za speciální vizuální efekty Ferdinanda Sršně (Freda Sersena) /1890–1962/, pocházejícího z Veselí nad Moravou. Obrazová příloha
 • Otáhal, Jan: 50 ročníků Valtických vinných trhů - K půlstoletí trvání této velmi významné vinařské akce. Obrazová příloha
 • Lyčka, Daniel: Hlohovecká Rybářská chýše a Holandská rybárna v Lednici - Zaměřeno na dvě již zaniklé stavby zbudované Lichtenštejny v Lednicko-valtickém areálu.
 • Horák, Jan: Téměř neznámý text Aloise Mrštíka - Pojednání o veselohře Patronky plesu.
 • Šuláková, Ludislava: Josef Pyskatý a Břeclav - K představiteli českého národního hnutí v Břeclavi a pozdějšímu vládnímu komisaři města J. Pyskatému /1878–1928/.
 • vur: Evženie Klanicová jubilující - Vzpomenuta archeoložka, někdejší ředitelka břeclavského muzea a jedna z organizátorek kulturního života v Břeclavi E. Klanicová /nar. 1957/, rodačka z Uherského Hradiště. Obrazová příloha
 • Hynek, Miloš: Boj za všeobecné hlasovací právo v Hodoníně - Autor se na hodonínském příkladě ohlíží za 110. výročím zavedení všeobecného, rovného a tajného volebního práva v našich zemích. Obrazová příloha
 • Vlasáková, Kristýna: 30 ročníků festivalu Kraj beze stínu - Rekapitulace známé folklorní slavnosti Hanáckého Slovácka. Obrazová příloha
 • Jančář, Josef: 80 let od Výstavy Slovácka 1937 - Ohlédnutí za touto národohospodářskou, ale také národopisnou výstavou, konanou před 80 lety v Uherském Hradišti. Obrazová příloha
 • Břeň, Jaromír: Z dochtorových zážitků. Případ prasklej struny a stahlých gatí - Povídka v kyjovském nářečí v zásadě sděluje, že v životě se může přihodit opravdu leccos...
 • Habartová, Romana: Výrobci krojů na Slovácku 50. - Zasvěceno krojové švadleně Jamile Mališkové /nar. 1971/ z Provodova na luhačovickém Zálesí. Obrazová příloha
 • Zlínský, Antonín: František Říha – muzikant a pedagog - Medailon učitele hudby a klarinetisty F. Říhy /nar. 1950/ z Hluku. Obrazová příloha
 • Polášková, Jana: Naše dětské soubory. Kopaničárek - V dalším pokračování série přišla řada na kolektiv mající své sídlo ve Starém Hrozenkově. Obrazová příloha
 • Maňáková, Magdalena: Dětský kaleidoskop. Čas dětských her - Autorka vysvětluje smysl her v minulosti a některé z nich představuje mladé generaci. Obrazová příloha
 • Damborský, Oldřich: Říčka Trkmanka - Poezie.
 • Čagánek, Michal: Jarní - Poezie.
 • Pavlík, Josef: Mlčení vesnického rybníka - Poezie.
 • Hubáček, Jiří: Müller Thurgau - Poezie.
 • Ingrová, Anna: Studentská symfonie - Poezie.
 • Damborský, Oldřich: Znamení řeky - Poezie.
 • Křivánek, Karel: Je neděle - Poezie.
 • Rajchl, Rostislav: Podobenství - Poezie.
 • Vratislavská, Ester: Sedmikrásky... - Poezie.
 • Bohun, Pavel: Až dohořím... - Poezie.
 • Rajchl, Rostislav: Až - Poezie.
 • Moosová, Jarmila: Bože náš - Poezie.
 • Kruml, Jan: Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy. Hanácké Slovácko - Závěrečný díl seriálu o aktuálním stavebním vývoji ve zdejších obcích, a to s příklady kladnými i zápornými. Obrazová příloha
 • Miklín, Jan: Z historie novomlýnských nádrží - Osvětleny důvody vzniku kontroverzního vodního díla Nové Mlýny. Obrazová příloha
 • Ježková, Marie: Velehradské cesty za hodnotami - Ohlédnutí za úvodní besedou v rámci cyklu Cesty za hodnotami a pozvánka na další, která se bude konat počátkem července. Obrazová příloha
 • Čupa, Petr: Mozaika z přírody BR Dolní Morava. Umělé přírodní rezervace - Autor pojednává o rybnících v Lednicko-valtickém areálu. Obrazová příloha
 • Sladký, Jiří: Okáč jílkový – poslední mohykán - Popsán druh, jenž patří k nejohroženějším denním motýlům v Evropě, s nímž se v České republice můžeme setkat jen v Hodonínské Doubravě...
 • har: Zemřel Bohumil Lošťák - Krátký nekrolog fotografa, spisovatele, recesisty, ale hlavně milovníka lužního lesa B. Lošťáka /1921–2017, rodáka z Drahan, etablovaného na Břeclavsku.
 • Gronský, Tomáš: Současní řezbáři na Slovácku. Vladislav Boruta, řezbář z Vracova - Prezentace V. Boruty /nar. 1965/, dalšího z členů sdružení GAUČ – Gajdovi učedníci. Obrazová příloha
 • Kovaříková, Kateřina: Cimbálové muziky jihovýchodní Moravy. Cimbálová muzika Primáš - Autorka přivádí čtenáře do Boleradic za jednou z cimbálovek Hanáckého Slovácka. .
 • Kovaříková, Eva – Urbančík, Vojtěch: První Červená kniha pro Biosférickou rezervaci Dolní Morava - Anotace loňské publikace Zdeňka Laštůvky a kol. Červená kniha ohrožených druhů bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. Obrazová příloha
 • Kovaříková, Eva – Urbančík, Vojtěch: Ohrožené druhy obratlovců v BR Dolní Morava - Anotace letos vydané knihy Josefa Suchomela a kol. Červená kniha ohrožených druhů obratlovců lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. Obrazová příloha
 • vur: Muž, který viděl démona - Pojednání o letošní stejnojmenné publikaci Jiřího Jilíka a Bořka Žižlavského.
 • vur: Blatnická novinka - Několika větami o knížce Zdislavy Kuřinové z loňského roku, nazvané Sochy a kříže v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
 • 72. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2017. 35. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2017 (Výběr z akcí) - Pozvánka na největší národopisnou akci regionu Slovácko konanou 22. až 25. června.
 • Folklorní festival Mistřín 2017 (Výběr z akcí) - Pozvánka na slavnost kyjovského Dolňácka, jež se uskuteční 13. až 16. července.
 • Kalendář akcí - Co, kde a kdy můžete na Slovácku navštívit.
 • 64. ročník národopisných slavností Podluží v písni a tanci (Výběr z akcí) - Pozvánka na festival Podluží; do Tvrdonic na 2. až 4. června.
 • Zrcadlo místního a regionálního tisku (Břeclavsko, Hodonínsko, Uherskohradišťsko) - Z obsahů periodik zdejších měst, vesnic a regionů.
 • 30. ročník Kraje beze stínu (Výběr z akcí) - Pozvánka na slavnost Hanáckého Slovácka; do Krumvíře na 10. a 11. června.
 • Zachodil, Milan: Zasmějte sa s nama! - Pokračování pravidelné porce vtipů.
 • Soutěžní otázka - Stačí přečíst si aktuální číslo Malovaného kraje a zodpovědět ji!
 • Dnešní Slovácko na snímcích mladých fotografů (Bachura, Tomáš: Kuželov) - Ke snímkům na zadní straně obálky.
 • Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy na webu! - Oceňovaný seriál z tištěného vydání Malovaného kraje ve filmové podobě na www.malovanykraj.cz.
 • Oprava - Občas po nás, nebo našich dopisovatelích zůstane nějaká chyba či nepřesnost ...
 • Pozvánka na konferenci - Dne 13. října bude v Břeclavi další setkání z cyklu Živý foklor.
 • Co se stalo v regionu - Několika řádky o jednotlivých kulturních a společenských událostech, jež nás zaujaly.
 • vur: Naše města a vesnice ve fotografiích. Josefov - Fotogalerie na třetí straně obálky. Obrazová příloha