Kaňa, Štěpán: Osmdesát let od úmrtí Františka Kňourka

Prameny a literatura:

Za řídícím učitelem Františkem Kňourkem. Poslední cesta řídícího učitele Frant. Kňourka, Břeclavský kraj, 1936. roč. X., č. 45., s. 5.

Kronika 2. oddílu junáků skautů RČS v Břeclavi z let 1936-1938, 1945-1946. Uloženo v archivu autora článku.

Kňourek, František: Od východu na západ - Břeclav. Junák, leden 1930, roč. XVI., č. 4. s. 65. Informátorky: Jarmila Hlavatá, roz. Čechová (roč. 1928); Marie Svobodová, roz. Poláková (roč. 1928) z Břeclavi – Charvátské Nové Vsi

 

Slavnostní odhalení pamětní desky Františka Kňourka na hřbitově v Břeclavi – Charvátské Nové Vsi 12. listopadu 2016. 

Slavnostní odhalení pamětní desky Františka Kňourka na hřbitově v Břeclavi – Charvátské Nové Vsi 12. listopadu 2016.

 

Téhož dne byla v břeclavském Dělnickém domě předvedena Kňourkova divadelní hra Do tábora 

Téhož dne byla v břeclavském Dělnickém domě předvedena Kňourkova divadelní hra Do tábora
Fota: Alena Káňová