Kruml, Jan: Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy – Kyjovsko

Bezesporu je skvělé, že současná hospoda U Žúdra ve Svatobořicích-Mistříně zůstala v místě původní hospody. Stavební úpravy, které byly učiněny kolem roku 2000, zachovaly tradiční ráz tohoto důležitého občanského vybavení obce. Vyměněny byly okna, krytina a přizděno žúdro. Modrý sokl, bílá lička a lidový ornament navázaly na stavební tradici Dolňácka.

Bezesporu je skvělé, že současná hospoda U Žúdra ve Svatobořicích-Mistříně zůstala v místě původní hospody. Stavební úpravy, které byly učiněny kolem roku 2000, zachovaly tradiční ráz tohoto důležitého občanského vybavení obce. Vyměněny byly okna, krytina a přizděno žúdro. Modrý sokl, bílá lička a lidový ornament navázaly na stavební tradici Dolňácka.

 

 

Přestavba zemědělské usedlosti v Hýslích zachovala řadový charakter původní zástavby. Podsklepení vyzvedlo celý dům nad sousední budovy. Monumentální dojem domu s širokými okny je ale znehodnocen utilitárním kovovým schodištěm. Rovněž dvě garáže o různých výškách nejsou zdařilé a narušují předzahrádku.

Přestavba zemědělské usedlosti v Hýslích zachovala řadový charakter původní zástavby. Podsklepení vyzvedlo celý dům nad sousední budovy. Monumentální dojem domu s širokými okny je ale znehodnocen utilitárním kovovým schodištěm. Rovněž dvě garáže o různých výškách nejsou zdařilé a narušují předzahrádku.

 

Novostavba řadového domu učinila okolní zástavbu nesourodou. Třípodlažní dům se vědomě tyčí nad okolí, je odstoupen od souseda. Podivným mezičlánkem je vložená garáž se zastřešenou verandou. Výrazná helmice střechy je prodloužena na stěny domu, zakrývá část čelního průčelí a venkovního schodiště se vstupem do domu. Nad úzkými okny v přízemí je úzká, městská lodžie v patře. Projektant nerespektoval venkovské prostředí.

 

Novostavba řadového domu učinila okolní zástavbu nesourodou. Třípodlažní dům se vědomě tyčí nad okolí, je odstoupen od souseda. Podivným mezičlánkem je vložená garáž se zastřešenou verandou. Výrazná helmice střechy je prodloužena na stěny domu, zakrývá část čelního průčelí a venkovního schodiště se vstupem do domu. Nad úzkými okny v přízemí je úzká, městská lodžie v patře. Projektant nerespektoval venkovské prostředí.
Fota: autor