Klanicová, Evženie: Největší slovanské žárové pohřebiště ve střední Evropě

Louky na levém břehu Dyje před zahájením archeologického výzkumu

Louky na levém břehu Dyje před zahájením archeologického výzkumu

 

Dvě nádoby z žárového hrobu

Dvě nádoby z žárového hrobu

 

Kostrové hroby z 11. století zahloubené do mohylových násypů

Kostrové hroby z 11. století zahloubené do mohylových násypů
Fota z archivu Archeologického ústavu Akademie věd České republiky Brno

 

Literatura:

Dostál, Bořivoj: Břeclav–Pohansko III. Časně slovanské osídlení. Brno 1985.

Lutovský, Michal: Hroby předků. Sonda do života a smrti dávných Slovanů. Praha 1996.

Novotný, Boris: Sídelní objekty s keramikou pražského typu z okolí přítluckého mohylníku. In: Sborník Archeologického ústavu ČSAV Brno I., 1960, s. 71-75.

Poulík, Josef: Staroslovanské mohylové pohřebiště v Přítlukách na Moravě. In: Archeologické rozhledy 3, 1951, s. 97–100.

Poulík, Josef: Staří Moravané budují svůj stát. Gottwaldov 1960.

Lutovský, Michal: Kumulativní mohyla. K problematice raně středověkého pohřbívání. In: Archeologické rozhledy 48, 1996, s. 113–125.

Měřínský, Zdeněk: Slovanské sídliště v Poštorné (okr. Břeclav) a struktura časně slovanského a předvelkomoravského osídlení na soutoku Moravy a Dyje. In. Jižní Morava 29 (sv. 32), 1993, s. 7–30.

Poulík, Josef: Nové slovanské výzkumy na Moravě. In: Vznik a počátky Slovanů I, 1956, s. 239-59.

Profantová, Naďa – Profant, Martin: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha 2000.