Jančář, Josef: Živnosti a slavné c. k. okresní hejtmanství

 Žádost Evy Maňákové z roku 1901 

Žádost Evy Maňákové z roku 1901

 

Úvodní strana licence na podomní sběr hader 

Úvodní strana licence na podomní sběr hader
Zdroj: Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond G: Živnostenské záležitosti, kart. 613; reprofota: Ladislav Chvalkovský