Šulák, Ladislav: Boje o jižní Moravu – Bitva o Hodonín

Výstroj a výzbroj německých vojáků v závěru 2. světové války.

Výstroj a výzbroj německých vojáků v závěru 2. světové války.
Kresba převzata z knihy Stevena J. Zalogy Rudá armáda za druhé světové války, Brno 2008

 

Voj.velitel Hodonína kpt.Iljuchin ve středu sov.vojínů a čes.tlimočníků.jpg – Vojenský velitel Hodonína kpt. Iljuchin uprostřed sovětských vojáků a českých tlumočníků

Voj.velitel Hodonína kpt.Iljuchin ve středu sov.vojínů a čes.tlimočníků.jpg – Vojenský velitel Hodonína kpt. Iljuchin uprostřed sovětských vojáků a českých tlumočníků
Foto z fondů Státního okresního archivu Hodonín