Archiv 2014/6

Malovaný kraj 2014/6 Malovaný kraj 2014/6

 • Oživené vzpomínky - K fotografiím na prvních dvou stranách obálky; ve spolupráci s pamětnicí Marií Švirgovou z Lanžhota, Vlastou Suskou z Rakvic a Folklorním souborem Svéráz je zde zachycen zaniklý tradiční život na Slovácku.
 • Kostrhun, Jan: Listopadová balada o závěrečné sloce - Poslední z fejetonů známého moravského spisovatele.
 • Poláková, Miroslava: Oživení odboje a příprava na závěr války na Uherskobrodsku - podzim 1944 až březen 1945 - Předposlední díl seriálu dokumentujícího protinacistickou činnost obyvatel tamního regionu. Obrazová příloha
 • Geršic, Miroslav: Patron Lichtenštejnského domu v Břeclavi oslaví osmdesátiny - Medailon prince Wolfganga Lichtenštejna /nar. 1934/.
 • Lyčka, Daniel: Cihelna Viléma Osera v Úvalech - Historie již zaniklé firmy.
 • Kux, Jan: Protirakouská vystoupení na Kyjovsku před 1. světovou válkou a v době konfliktu - Článek shromažďující doklady o odporu proti Rakousko-Uhersku v dané oblasti.
 • Schulz, František: K Vanovu kalendáři - Reakce na příspěvek Karla Křivánka otištěný v Malovaném kraji 5/2014.
 • Nezhodová, Soňa: Světlá vzpomínka na prvního českého starostu v Hustopečích - Životní a politické osudy MUDr. Františka Hoška /1891–1942/. Obrazová příloha
 • Malíková, Pavlína: Hippolyt Hopp, jménem Němec, rodem Čech, avšak srdcem Moravan - K osobnosti pedagoga a hudebního skladatele H. Hoppa /1869–1919/, působícího po určitou dobu i v Hodoníně. Obrazová příloha
 • Šuba, Josef: Jihomoravský patriot Hans Lederer - Vzpomínka na znalce historie jižní Moravy H. Lederera /1914–2007/, rodáka z Dolních Dunajovic.
 • Habartová, Romana: Kostelanský Lajbl - Představeno sdružení pro tradiční kulturu v Kostelanech nad Moravou. Obrazová příloha
 • Habartová, Romana: Výrobci krojů na Slovácku 35. - Tento díl se věnuje krojové švadleně Janě Vávrové /nar. 1976/ z Kostelan nad Moravou. Obrazová příloha
 • Pilát, Zdeněk: Mužský sbor JMF Derfla - Prezentace sboru z uherskohradišťské městské části Sady, dříve Derfle, přičemž ono záhadné JMF je zkratkou pro jinochy místního folkloru... Obrazová příloha
 • Kordiovský, Emil: Odešel Josef Červenka - Nekrolog břeclavského typografa a fotografa J. Červenky /1911–2014. Obrazová příloha
 • fb: Zemřel Vlastimil Kopuletý - Nekrolog dlouholetého klarinetisty CM Břeclavan V. Kopuletého /1930–2014/ z Břeclavi-Poštorné.
 • vur: Břeclav – město na Dyji - Pozvánka k návštěvě města, kde mj. sídlí redakce Malovaného kraje.
 • Slinták, Petr: Výročí televizního Slovácka - Autor připomíná populární seriál Slovácko sa nesúdí, jenž se začal natáčet právě před 40. lety.
 • Horák, Jan: Ať žije Srbsko a Rusko! - O jednom udání v Boleradicích v těžké době 1. světové války.
 • Hrdý, Miloslav: Říjen - Poezie.
 • Damborský, Oldřich: Diamant chudých - Poezie.
 • Čagánek, Michal: Urousánek - Poezie.
 • Kapinus, Miroslav: Štědrý den - Poezie.
 • Křivánek, Karel: Když už jsme to nečekali - Poezie.
 • Oliva, Michal: Všechno kulaté - Poezie.
 • Ingrová, Anna: Tři herbáře - Poezie.
 • Pavlík, Josef: Zátiší - Poezie.
 • Vratislavská, Ester: Dušičky - Poezie.
 • Pavlík, Jan: Zpěv kraje - Poezie.
 • Hrdý, Miloslav: Není smutných podzimů - Poezie.
 • Damborský, Oldřich: Podzimní nostalgie - Poezie.
 • Vrablec, Pavol: Kráľovská poľovačka v Malackách - Článek přetištěný z časopisu Záhorie v rámci přeshraničního cyklu Malovaného kraje s názvem Pohled na Záhorí. Obrazová příloha
 • Bednaříková, Jarmila: K jubileu Malovaného kraje - Poetické osobní vyznání našemu časopisu a pár slov o jeho významu z pera členky redakční rady periodika.
 • Kovaříková, Eva – Urbančík, Vojtěch: Jak jsme se plavili aneb Oslava 50. ročníku Malovaného kraje - Popis srpnové literární plavby s Malovaným krajem po řece Moravě. Obrazová příloha
 • Šimša, Martin: Nositelé tradice lidových řemesel. Růžena Kozumplíková – pletařka orobince - Zaměřeno na R. Kozumplíkovou /nar. 1932/ z Blatnice pod sv. Antonínkem. Obrazová příloha
 • Číhal, Petr: Cimbálové muziky jihovýchodní Moravy. Zádruha - Příspěvek o již etablované cimbálce z Dolních Bojanovic..
 • Čupa, Petr: Mozaika z přírody BR Dolní Morava. Lesní ochranka - Autor tentokrát upřel svou pozornost na sojku obecnou.
 • Vybíral, Jan: Stromy, lesy a lidé. Osobnosti mezi lesníky – Ing. Bohumil Balga - Medailon B. Balgy /1955–1996/, někdejšího výtečného lesnického organizátora a vedoucího polesí Lanžhot. Obrazová příloha
 • jj: Za císaře pána... - Anotace letos vydané publikace Radovana Jančáře Bojovali za císaře pána.
 • Vratislavská, Ester: Tajemství lásky - Noticka o stejnojmenné knížce složené z povídek Fanka Jilíka, jež se ke čtenářům dostala v letošním roce.
 • vur: Další chřibské studánky – Představena brožura Chřiby - Studánky vyprávějí příběhy II, tedy druhá část budoucího třídílného souboru.
 • Kalendář akcí - Co, kde a kdy můžete na Slovácku navštívit.
 • Rutar, Svatopluk: Podlužácký betlém z Mikulčic - O betlému, jehož postavy jsou oblečeny do podlužáckých krojů a celkové prostředí situováno do této podlužácké obce.
 • Zrcadlo místního a regionálního tisku - Z obsahů periodik měst, vesnic a regionů okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště.
 • Velan, Libor: Bystřický vdolec - Další z receptů tradičních jídel zaslaných čtenáři našeho časopisu.
 • Krátce z redakce - Něco málo z toho, co se nás týkalo.
 • Co se stalo v regionu– Několika řádky o jednotlivých kulturních a společenských událostech, jež nás zaujaly.
 • Literární besedy s Malovaným krajem - Pozvánky na 26. listopadu do Zlína a na 27. listopadu do Kyjova.
 • Křížovka - Informace o křížovce umístěné na našich webových stránkách.
 • Bezplatná inzerce - Možnost darovat, či nabízet ke koupi, resp. pronájmu vše týkající se národopisu nebo historie jihovýchodní Moravy; aktuálně o sbírce na rekonstrukci mariánského sloupu v Uherském Brodě. Obrazová příloha
 • Slovo redakce - Krátké ohlédnutí za uplynulým jubilejním rokem a přání čtenářům do roku nového.
 • Floriánová, Olga: Usedlost čp. 57 z Vlčnova - Text k fotografii na zadní straně obálky.
 • Obsah 50. ročníku (rok 2014) - Bibliografie Malovaného kraje.
 • vur: Naše města a vesnice ve fotografiích. Kunovice - Fotogalerie na třetí straně obálky. Obrazová příloha