Kordiovský, Emil: Zničení mostů v okolí Břeclavi v dubnu 1945

Výřez mapy se situací mezi Lanžhotem a řekou Moravou 

Výřez mapy se situací mezi Lanžhotem a řekou Moravou. Červeně mosty silniční, modře mosty železniční (vyznačení: autor)

Zdroj: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Brně