Mička, Antonín: Horňácko a Horňáci v literatuře. II. část – spisovatelé z Horňácka tvořící v letech 1890–1945

Jan Bělčík Malanský

Jan Bělčík Malanský
Foto převzato z autorovy knihy Z dějin horňáckého školství a jeho osobností, Boskovice 2011

 

Jiří Hudeček

Jiří Hudeček
Foto převzato z autorovy knihy Z dějin horňáckého školství a jeho osobností

 

Marie Kudeříková

Marie Kudeříková
Foto převzato z knižně vydaných zápisků Marie Kudeříkové Zlomky života, Praha 1965