Archiv 2013/3

Malovany-kraj-2013-3-obalka-1 Malovany-kraj-2013-3-obalka-2

 • Kostrhun, Jan: Otazníky mezi ploty – Další z fejetonů známého moravského spisovatele.
 • Massowová, Dana: Moravští zemští rabíni v Mikulově. Menachem Mendel Krochmal – soudce a zákonodárce – Ve třetím díle seriálu je autorčina pozornost zaměřena na krakovského rodáka Menachema Mendela Krochmala /asi 1600–1661/, jenž je pochován v Mikulově.
 • Geršic, Miroslav: K příchodu Charvátů na Valticko – Vysvětleny okolnosti, za kterých se Chorvaté v 16. století dostali až na samý jih Moravy, a zachycena jsou i první léta jejich života v této oblasti. 
 • Květ, Radan: Zárodek prvého města na jižní Moravě – Článek o tom, proč se z římského tábora poblíž někdejšího Mušova nestalo město. 
 • Mička, Antonín: Horňácko a Horňáci v literatuře. I. část – známí spisovatelé přijíždějí na Horňácko a píší o něm (1880–1980) – Úvodní díl série.
 • Kordiovský, Emil: Škody z let 1938–1945 na památkových objektech v okrese Břeclav – Tento díl cyklu je věnován především zdejším zámkům. 
 • Petrásek, Václav: Vandrující řemeslníci a podomní obchodníci na hanáckém Slovácku – O drátenících, vápenících, „myškářích“ a dalších dnes již většinou již zaniklých řemeslných profesích.
 • Květ, Radan: Staré stezky na území Modrých hor – Příspěvek k mapování dávných tras na Velkopavlovicku. Obrazová příloha
 • Bařinová, Irena: 400 let stará katovská listina z Hodonínska – Dokument o podmínkách upravujících práci mistra popravčího z Hodonína v okolních obcích. Obrazová příloha
 • Jančář, Josef: Velehradský klášter v proměnách času – Článek o dějinách tohoto významného poutního místa.
 • Bařinová, Irena: Důl Vlasta v Ratíškovicích – K osudům dnes již několik desítek let neexistujícího lignitového dolu. Obrazová příloha
 • Lunga, Václav: Milotický rebel, vzbouřený batalion a hrabě Leopold Berchtold – Připomenuta jedna krátká a pozapomenutá epizoda vztahující se k napoleonským válkám. Obrazová příloha
 • Kondrová, Marta – Jilík, Jiří: Odešel Rostislav Stloukal – Nekrolog vlčnovského zpěváka, muzikanta a spoluorganizátora jízdy králů R. Stoukala /1941–2013/ .
 • Geršic, Miroslav: Kníže Jan I. Josef z Lichtenštejna. Polní maršál, hospodář, hlavní tvůrce Lednicko-valtického areálu – Osobnost Jana I. Josefa /1760–1836/, jednoho z velitelů rakouských vojsk v bitvě u Lipska v roce 1813. 
 • Schulz, František: Malíř Rudolf Gajdoš – Vzpomínka na výtvarníka R. Gajdoše /1908–1975/ žijícího dlouhá léta v Mikulově.
 • Jestřabík, Miroslav: Okouzlen Horňáckem – Jaroslav Žůrek – Medailon malíře J. Žůrka /nar. 1929/ z Javorníka. Obrazová příloha
 • Pavlík, Jan: Symfonie dětství – Poezie.
 • Čagánek, Michal: Volání lásky – Poezie.
 • Ingrová, Anna: Májový déšť – Poezie.
 • Trtílek, František: Kámen – Poezie.
 • Trtílek, František: Magnólie – Poezie.
 • Synková, Jarmila: Zaslepení – Poezie.
 • Fencl, Marek: Plže – Poezie.
 • Pavlík, Josef: Červená kůra borovice – Poezie.
 • Fencl, Marek: Sbírka – Poezie.
 • Křivánek, Karel: Mám rád letničky – Poezie.
 • Damborský, Oldřich: Hon na lišku – Poezie.
 • Vratislavská, Ester: V kaluži rozechvělé deštěm – Poezie.
 • Ciprysová, Vlasta: Vyhrávajú Prajci – Ohlédnutí za někdejší známou lanžhotskou kapelou složenou takřka výhradně z členů rodu Prajků.
 • Sečka, František: Povídání o legrútech, vojácích a veteránech – Příhody z 1. i 2. světové války vyprávěné v Radějově. Obrazová příloha
 • Janošek, František: Podivný člověk Kozípírko – O tulákovi Martinu Kratochvílovi /asi 1874–1947/, řečenému Kozípírko, z Vrbice na Břeclavsku. 
 • Habartová, Romana: Výrobci krojů na Slovácku 26. – Představena je vyšívačka Zdeňka Vlachynská /nar. 1930/ z Uherského Hradiště – Mařatic. Obrazová příloha
 • Smutný, Jaroslav: Píseň – Vyznání lidové písni od proslulého sběratele písní a muzikanta z Veselí nad Moravou.
 • Floriánová, Olga: Nositelé tradice lidových řemesel. Hana Buchtelová – tkadlena tradičních technik – Medailon H. Buchtelové /nar. 1961/, pokračovatelky rodové tradice z horňácké Malé Vrbky. Obrazová příloha
 • Čupa, Petr: Mozaika z přírody BR Dolní Morava. Krkavčí rodiče – Jak je z názvu patrno, čtenář se dozví o krkavci velkém.
 • Číhal, Petr: Cimbálové muziky jihovýchodní Moravy. Bálešáci – Prezentace stejnojmenného hudebního kolektivu ze Starého Města.
 • Fajman, Marek: Technické stavby naší krajiny. Zbytky mlýna v Dolních Věstonicích – Pojednání o slavné historii a neslavné současnosti objektu, který by jistě mohl být ozdobou obce. Obrazová příloha
 • vur: Svatba ve Veletinách – Anotace této loni vydané knížečky autorky Anežky Prchlíkové. Obrazová příloha
 • cl: Socha Panny Marie Svatohostýnské v Uherském Hradišti – Sadech – Upozornění na plastiku a na nutnost její restaurace.
 • Doskočil, Leoš: Parákových kříž v Kosticích – Zaměřeno na drobný sakrální objekt v obci a jeho nynější špatný stav.
 • Tejklová, Marie: Svébytné vítání jara v Kyjově – O jedné kulturní akci v kyjovské knihovně konané letos 19. března.
 • Bařinová, Irena: Pouť k liliovému kříži – Pozvánka na cyrilometodějské oslavy na vrchu Náklo, které se uskuteční počátkem července. Obrazová příloha
 • Juříková, Anna: Skořicová omáčka – Další z receptů tradičních jídel zaslaných čtenáři našeho časopisu.
 • Podluží v písni a tanci Tvrdonice (výběr z akcí) – Nabídka z programů 60. ročníku festivalu. 
 • Kalendář akcí – Co, kde a kdy můžete na Slovácku navštívit.
 • Jízda králů ve Vlčnově (Výběr z akcí) – Nabídka z programů.
 • 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013. 31. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 – Přehled programů.
 • Setkání kultur – Mikulčice 2013. Oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (Výběr z akcí) – Nabídka z programů.
 • Zrcadlo místního a regionálního tisku – Z obsahů periodik měst, vesnic a regionů okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště.
 • Kraj beze stínu Krumvíř – Přehled programů festivalu.
 • Slovo redakce – Rekapitulace návrhů jak zachránit Malovaný kraj.
 • Soutěžní otázka – Stačí otevřít časopis a odpovědět na ni. 
 • Malovaný kraj elektronicky – Upozornění na možnost kupovat si náš časopis i v jiné než pouze tištěné podobě. 
 • Anketní otázka – Vaše názory na možnost uveřejňovat na webu i celé texty vybraných článků z tištěného vydání Malovaného kraje.
 • Doplnění časopisu na www.malovanykraj.cz – Odkaz na webové stránky, které právě čtete.
 • Floriánová, Olga: Seník z Veletin – Text k fotografii na zadní straně obálky. 
 • vur: Naše města a vesnice ve fotografiích. Lanžhot – Fotogalerie na třetí straně obálky. Obrazová příloha