Archiv 2013/2

Malovany-kraj-2013-2-obalka-1 Malovany-kraj-2013-2-obalka-2

 • Kostrhun, Jan: Zpověď milovníka zvířat – Další z fejetonů známého moravského spisovatele.
 • Massowová, Dana: Moravští zemští rabíni v Mikulově. Velký učitel rabi Löw – V druhém díle seriálu je představena jedna z nejznámějších osobností židovské komunity v českých zemích Jehuda Leva ben Becalel /po r.1525–1609/, jenž je tradičně spojován s proslulým pražským Golemem.
 • Geršic, Miroslav: Kníže František Josef II. z Lichtenštejna – Představena hlava lichtenštejnského rodu František Josef II. /1906–1989/, který měl vazby na jižní Moravu hlavně v období 2. světové války .
 • Portl, Pavel: Za zdmi hradišťské věznice – Historie objektu, který se do povědomí veřejnosti negativně zapsal hlavně v 50. letech minulého století. Obrazová příloha
 • Slinták, Petr. Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti – O vzniku a cílech občanského sdružení Memoria.
 • Blahuš, Marek: Zázraky u Svatého Antonínka 1748-1749 – Popis událostí včetně výpovědí uzdravených. Obrazová příloha
 • Kordiovský, Emil: Škody z let 1938–1945 na církevních stavbách v okrese Břeclav – Pokračovaní cyklu samostatných článků věnovaných materiálním důsledkům okupace a frontových bojů.
 • Schulz, František: Jožo Mikulič – literát a básník – Stručně k 105. výročí narození jednoho ze zakladatelů Malovaného kraje Josefa Mikuliče /1908–1994/ z Břeclavi-Poštorné.
 • Lunga, Václav: Rekatolizace na milotickém panství – O nelehkém průběhu opětného upevnění katolicismu na jižním Kyjovsku po bitvě na Bílé hoře. Obrazová příloha
 • Horčica, Ludvík: Jan Kux – cestovatel a historik – Medailon k pětašedesátinám JUDr. J. Kuxe /1948/, rodáka ze Svatobořic.
 • Pavlík, Jan: Napříč vzpomínkami – Medailon k osmdesátým narozeninám etnografa, prof. PhDr. Dušana Holého, DrSc., z Hrubé Vrbky /1933/, známého interpreta horňáckých písní. Obrazová příloha
 • Matuszková, Jitka: Lidová umělkyně z Lanžhota – Připomenuta tvorba malérečky a pernikářky Marie Švirgové /nar. 1936/. Obrazová příloha
 • L. V.: K 85. výročí narození Josefa Válka – O zpěváku, muzikantu a zakladateli několika cimbálek J. Válkovi /nar. 1928/, původem z Hané, ale etablovanému v Čejči. Obrazová příloha
 • Ondrášková Marta: Muzikant Stanislav Reichmann legendou – Nekrolog jedné z nejvýznamnějších osobností břeclavské kultury S. Reichmanna /1940–2013/.
 • Jilík, Jiří: Za Vladimírem Salčákem st. – Nekrolog proslulého textaře písní interpretovaných dechovými kapelami V. Salčáka st. /1936–2013/, rodáka z Petrova, spjatého však s Veselím nad Moravou. Obrazová příloha
 • Dlouhý Michal: Zločinec Martin Lecián – K osudům kasaře a vraha M. Leciána /1900–1927/, který pocházel z Ostrožského Předměstí (dnes součást Uherského Ostrohu) a v druhé polovině 20. let minulého století děsil celou Moravu.
 • Mička, Antonín: Jozef Miloslav Hurban a česko-slovenské vztahy – O slovenském národním buditeli a knězi J. M. Hurbanovi /1817–1888/, jehož životní příběh se několikrát protnul i s moravsko-slovenským pomezím.
 • Bartošíková, Alena: Bobkovníci v Bystřici pod Lopeníkem – Průběh fašankové obchůzky v obci. Obrazová příloha
 • Šimša, Martin: Nositelé tradice lidových řemesel. Karel Hanák – výrobce habánské fajánse – Zaměřeno na tvůrčí činnost keramika K. Hanáka /1960/, rodáka z Kyjova, majícího dnes dílnu v Násedlovicích. Obrazová příloha
 • Habartová, Romana: Výrobci krojů na Slovácku 25. – Autorka zavítala za Zdeňkou Blažkovou /nar. 1941/ původem ze Stříbrnic, orientující se výhradně na buchlovický krojový okrsek. Obrazová příloha
 • Schulz, František: Cimbálová muzika Podlužan – Stručně k historii a k faktickému znovuobnovení významného břeclavského hudebního kolektivu.
 • Spathová, Jana: Technické stavby naší krajiny. Pipalův mlýn v Šumicích – V článku je popsán takřka v původní podobě zachovalý mlýnský areál, jenž má svou výjimečností nadregionální význam. Obrazová příloha
 • Číhal, Petr: Cimbálové muziky jihovýchodní Moravy. Záleská cimbálová muzika – Prezentován zástupce hudební kultury luhačovického Zálesí.
 • Hubálek, Zdeněk – Grulichová, Jana: Vroubenka americká – invazivní druh ploštice v Břeclavi – Popsán hmyz, s nímž se dle předpokladů odborníků budeme setkávat stále častěji.
 • Čupa, Petr: Mozaika z přírody BR Dolní Morava. Tajemný parazit – Pod tímto názvem ukryl autor kukačku obecnou.
 • Vratislavská, Ester: Bájný jednorožec v Chřibech – Pohled do symboliky jednoho svatého obrázku postaveného nedávno poblíž silnice ze Zdounek na Bunč.
 • frasch: 10 let Sdružení břeclavských výtvarníků – Příčiny vzniku a aktivity jubilujícího uměleckého sdružení. Obrazová příloha
 • Radilová, Iva: Rozmary paní Zimy – Ohlédnutí za ročním obdobím, které snad už máme za sebou. Obrazová příloha
 • Velan, Libor: Králík na celeru – Další z receptů tradičních jídel zaslaných čtenáři našeho časopisu.
 • vur: Písně z Brodu – Anotace stejnojmenného zpěvníku Uherskobrodska připraveného již před lety Věroslavem Blahutkou, ale vydaného teprve koncem loňského roku.
 • Urbančík, Vojtěch: Pocta Otci zakladateli – Anotace loňské publikace sestavené Jaroslavem Čechem pod názvem Fanoš Mikulecký. Prostý kvítek v bludišti travin...
 • jo: 46. Valtické vinné trhy – Pozvánka na květen.
 • Kalendář akcí – Co, kde a kdy můžete na Slovácku navštívit.
 • 60. ročník tvrdonických slavností – Pozvánka na jubilejní festival Podluží v písni a tanci.
 • ch: Nábor do souboru Old Stars Břeclav – Nabídka členství.
 • Zrcadlo místního a regionálního tisku – Z obsahů periodik měst, vesnic a regionů okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště.
 • Soutěžní otázka – Stačí otevřít časopis a odpovědět na ni.
 • Redakce: K budoucnosti Malovaného kraje – Zmíněny vážné finanční problémy našeho periodika i žádost o rady, jak by se dal časopis zachránit!
 • Anketní otázka – Vaše názory na možnost navýšení ceny Malovaného kraje.
 • Doplnění časopisu na www.malovanykraj.cz – Odkaz na webové stránky, které právě čtete.
 • Floriánová, Olga: Stodola usedlosti čp. 32 ze Žítkové – Text k fotografii na zadní straně obálky.
 • vur: Naše města a vesnice ve fotografiích. Staré Město – Fotogalerie na třetí straně obálky. Obrazová příloha