Archiv 2013/1

Malovaný kraj 2013-1 obálka 1 Malovaný kraj 2013-1 obálka 2

 • Kostrhun, Jan: Pára nad hrcem – Další z fejetonů známého moravského spisovatele.
 • Massowová, Dana: Moravští zemští rabíni v Mikulově. Moravský zemský rabinát – V prvním díle nového seriálu autorka pojednává o významu a fungování této židovské instituce.
 • Geršic, Miroslav: Valtická lichtenštejnská primogenitura a Neulengbach – Objasněn vztah mezi jednotlivými liniemi lichtenštejnského rodu. Obrazová příloha
 • Kordiovský, Emil: Řešení válečných škod z let 1938–1945 na Břeclavsku – Začátek cyklu samostatných článků věnovaných materiálním důsledkům okupace a frontových bojů. Obrazová příloha
 • Mikula, František: Spolková činnost v Tupesích v letech 1890–1948 – O tom, že v uvedené době mohla i v nevelké obci vedle sebe existovat až dvacítka nejrůznějších zájmových sdružení.
 • Bařinová, Irena: Tělocvičná jednota Sokol Ratíškovice Obrazová příloha
 • Dvořáček, Božin: Cimbálka Pavla Čecha vzpomínala na své začátky a úspěchy – Příspěvek o slavnostním setkání někdejších členů cimbálové muziky v Kosticích 7. prosince loňského roku a pohledy do historie souboru. Obrazová příloha
 • vur: Ctibor Bezděk – lékař a pacifista – Medailon skutečného humanisty a mj. zakladatele léčebné metody – etikoterapie C. Bezděka /1872–1956/, rodáka z Podivína a patriota z Kobylí.
 • Rošková, Miroslava: Mons. Josef Šindar – Představen dlouholetý tišnovský děkan J. Šindar /nar. 1933/, původem z Lužic u Hodonína. Obrazová příloha
 • Jilík, Jiří: Za Miroslavem Kapinusem – Nekrolog pedagoga, básníka, překladatele a též občasného dopisovatele Malovaného kraje M. Kapinuse /1932–2012/ žijícího posledních deset let v Uherském Brodě.
 • Pavlík, Jan: Borek Bayer, kyjovský bohatýr, malíř a sochař – Nekrolog Ctibora (Borka) Bayera /1925–2012/, kyjovského rodáka a tvůrce se zájmem o folklor.
 • Vlašicová, Kateřina: Brigádní generál Josef Slunský – Stručný životopis J. Slunského /1877–1934/, pocházejícího z Hlohovce u Břeclavi, který za první republiky dosáhl významné vojenské hodnosti.
 • Rutar, Svatopluk: Jak se v Mikulčicích regulovala Kyjovka – Průběh prací na uvedené říčce, jež se uskutečnily v roce 1927.
 • Habartová, Romana: Výrobci krojů na Slovácku 24. – Řada přišla na vyšívačku Danuši Fryčovou /nar. 1951/ z Uherského Hradiště. Obrazová příloha
 • Macková, Ludmila: Hroznolhotský ženský sbor – K historii i současnosti Ženského sboru Hroznová Lhota založeného v roce 1998. Obrazová příloha
 • Kopunec, Oldřich: Oldšava desetiletá – O loňském slavnostním pořadu k jubileu souboru složeného z bývalých členů známé Olšavy i o tom, proč Oldšava vůbec vznikla. Obrazová příloha
 • Smutný, Jaroslav: Lidové písně – Vyznání uznávaného veselského sběratele písní našich předků
 • Pohl, Zdeněk: Ej vínečko, víno – Pár postřehů z historie pěstování vinné révy v Rakvicích.
 • Habartová, Romana: Nositelé tradice lidových řemesel. Marie Skrežinová – tvůrkyně textilních květin – Autorka objasňuje průběh tvůrčí práce M. Skežinové /nar. 1944/ ze Zlechova. Obrazová příloha
 • Hrabec, Jaroslav: Tomáš Jordán z Klausenburku – Text přibližující osudy moravského zemského lékaře a propagátora léčivých pramenů, včetně těch z jihovýchodní Moravy, T. Jordána /1539–1586/.
 • Petrásek, Václav: Ledovny a ledování – Vysvětleny pojmy, které v jejich původním významu zná kromě odborníků snad jen nejstarší generace.
 • Matuszková, Jitka: Typy vinohradnických staveb na jižní Moravě a jejich proměny – O tom, že každý region dříve míval svou specifickou vinohradnickou architekturu a že dnes tomu tak už bohužel většinou není.
 • Jestřabík, Miroslav: Nadávky našich předků – Výčet méně slušných výrazů z Nedakonic na Uherskohradišťsku...
 • Kadrnková, Jana: Strašpytel v sukních – Příhoda ze 30. let minulého století z Němčiček na Břeclavsku.
 • Dlouhý, Michal: Rodička – Úspěšné pátraní prvorepublikového četnictva v cikánském táboře u Svatobořic.
 • Sečka, František: Povídání o habánských sklepech v Radějově – Autorovy zážitky z dětství v době po 2. světové válce týkající se tajemných novokřtěnců.
 • Janošek, František: Ze žárlivosti – Tragická událost z Vrbice na Břeclavsku z počátku 20. let 20. století.
 • Křivánek, Karel: Insitní umělci Slovácka: Cecilie Marková – Díl seriálu zaměřený na známou kyjovskou rodačku C. Markovou /1911–1998/, ovlivněnou ve svém díle spiritismem. Obrazová příloha
 • Fajman, Marek: Technické stavby naší krajiny. Bývalý cukrovar v Kelčanech
 • Číhal, Petr: Cimbálové muziky jihovýchodní Moravy. Čardáš – Představena kapela mající kořeny v Bojkovicích a okolí, jež je dnes ale spojena spíše s Vlčnovem.
 • Čupa, Petr: Mozaika z přírody BR Dolní Morava. Opeřenec se špatnou pověstí – Takto dle autora lidé neprávem pohlížejí na havrana polního.
 • Mlýnek, Vašek – Mička, Antonín: Sakvalenská kvočka – A. Mičkou přepsané „plkotání“ nenapodobitelného vypravěče V. Mlýnka z Kuželova.
 • Velan, Libor: Dost bylo babiček! - aneb Též dědečci mají svá práva! I u plotny!
 • Vratislavská, Ester: Obrázky z minulosti Bojkovic – Upozornění na stejnojmennou brožuru autorů Marie Špiritové a Zdeňka Pokludy.
 • Drška, Richard: Bohatství skryté v tradici – Článeček o nástěnném kalendáři stejného názvu.
 • Jilík, Jiří: Chřiby – hledání hrobu sv. Metoděje – Autor představuje takto nazvanou knížku Bořka Žižlavského a Vlastimila Kořínka.
 • as: Olšava ví svoje – Pár vět o dvadvaceti příbězích z pera Jiřího Jilíka tvořících výše uvedenou publikaci.
 • Gronská, Lenka: V městě a na venkově – Anotace díla Jiřího Pajera V městě a na venkově. Fotografie ze Strážnice a okolí.
 • vur: Břeclav Lundenburg – Něco málo ke stejnojmenné fotografické knize připravené Alexandrem Makaiem.
 • Čížek, Karel: Setkání se starými časy – Návštěva jednoho letitého krámku v Uherském Hradišti.
 • Rutar, Svatopluk: Večer Fanoše Mikuleckého – O slavnosti ke 100. výročí narození F. Hřebačky-Mikuleckého, která se uskutečnila 22. 12. 2012 v Mikulčicích. Obrazová příloha
 • Pechová, Jana: Slovácké rohlíčky – Další z receptů tradičních jídel zaslaných čtenáři našeho časopisu.
 • Kalendář akcí – Co, kde a kdy můžete na Slovácku navštívit.
 • Kopunec, Oldřich: Ohlédnutí ze první adventní nedělí – Vystoupení dětského souboru Klimentek z Osvětiman.
 • Smutná, Vlastimila: Ceny Jihomoravského kraje 2012 – Informace, že toto ocenění získali i tři osobnosti známé z národopisných aktivit na Slovácku.
 • Zrcadlo místního a regionálního tisku – Z obsahů periodik měst, vesnic a regionů okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště.
 • Soutěžní otázka – Stačí otevřít časopis a odpovědět na ni.
 • Redakce: Navštivte aktualizované webové stránky Malovaného kraje! - Je vidno, že jste naše pozvání nepřehlédli...
 • Floriánová, Olga: Sušírna ovoce z Vápenic – Text k fotografii na zadní straně obálky.
 • vur: Naše města a vesnice ve fotografiích. Kostice – Fotogalerie na třetí straně obálky. Obrazová příloha