Gronský, Tomáš: Smrtnica a chození s Babú v Josefově

Smrtnica v Josefově, r. 1938

Smrtnica v Josefově, r. 1938

Foto z archivu Masarykova muzea v Hodoníně

 

Baba, r. 1951

Baba, r. 1951

Foto z archivu Masarykova muzea v Hodoníně

 

Účastnice obchůzky, r. 2014

Účastnice obchůzky, r. 2014

Foto: autor

 

Součástí zvyku je též vybírání darů, r. 2017

Součástí zvyku je též vybírání darů, r. 2017

Foto: autor

 

Seznam pramenů a literatury k josefovské obchůzce

  • Státní okresní archiv Hodonín, Pamětní kniha obce Josefova (1924-1935), vedena od r. 1931 správcem školy Františkem Chlupem za pomoci letopisecké komise pp. Cyrila Zimáka a Jana Lekavého – inv. č. 59; Vlastivědný materiál obce Josefov, pozůstalost okr. školního inspektora R. Šoupala, vznikal ve 20. a začátkem 30. let 20. století – inv. č. 10.
  • Film Jaro do vsi. Scénář: Václav Frolec, Karel Fuksa. Československá televize Brno 1982.
  • Vynášení smrtky v Josefově. Scénář PhDr. V. Svobodová. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, pracoviště Brno, vyrobilo Audiovizuální centrum UJEP Brno 1985.
  • Smrtnica v Josefově. Masarykovo muzeum v Hodoníně,  Regionální pracoviště pro lidovou kulturu Jihomoravského kraje, 2014.
  • Zíbrt, Čeněk: Smrt nesem ze vsi...pomlázka se čepejří. Veselé chvíle v životě lidu českého. sv. III, Praha, Nakladatelství F. Šimáčka 1910. Viz také vydání Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha 1950, s. 209-238.
  • Tomeš, Josef: Vynášení Smrti na východní Moravě a ve Slezsku. In: Acta ethnologice Slovaca 1, Bratislava 1974, s. 233–267.
  • Večerková, Eva: Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře. Praha, Vyšehrad 2015, s. 93-116
  • Jelínková, Zdenka: Děti a jaro, Malovaný kraj, 2/1983, s. 12-13.
  • KK: Smrtnica v Josefově, Malovaný kraj, 3/1980, s. 10-11.
  • Čech, Jaroslav: Josefov, císařská obec. Havlíčkův Brod 2016, s. 135-140.

 Zpracování: autor