Krátký, Petr: Šotnery v Bohuslavicích u Kyjova a zdejší nálezy

Východ slunce z návrší Šotnery. Foto: Pavel Novák

Východ slunce z návrší Šotnery. Foto: Pavel Novák

 

Výběr z literatury vztahující se k článku

BLAHA, Jiří. Mohylová pohřebiště u Čeložnic. In: Sborník velehradský: Nová řada číslo 2. Velehrad: Archeologický spolek „Starý Velehrad“ se sídlem na Velehradě, 1931, s. 25-29.

DAŇHEL, Miroslav. Kyjov (k. u. Bohuslavice u Kyjova, okr. Hodonín) „Šotnery“. MMK. Rondel. Povrchový průzkum. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2014, 55 (1), s. 164.

ČIŽMÁŘ, Miloš. Kolibabe, Emil - 12. 9. 1874 - 13. 3. 1936. Pravěk: Nová řada. Brno: Ústav archeologické a památkové péče Brno, 2006, 14, s. 440-441.

KRAVCIV, Štěpán. Mladoneolitické rondely na území střední Evropy. Hradec Králové, 2019. Disertační práce. Univerzita Hradec Králové.

KUNA, Martin – DANIELISOVÁ, Alžběta. Archeologický atlas Čech: vybrané památky od pravěku do 20. století = Archaeological atlas of Bohemia: selected sites from prehistory to the 20th century [online]. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2014 [cit. 2023-07-25].
Dostupné z: https://www.archeologickyatlas.cz/cs

MACHOVÁ, Barbora. Mohylová pohřebiště z oblasti Chřibů, Kyjovské pahorkatiny a Ždánického lesa. Brno, 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita.

PAVLÍK, Jan. Mezi tvrzí a hradem, aneb, Po stopách historie Bohuslavic. 2016. Bohuslavice: ART mlýn, 2016.

ŠMERDA, Jaromír. Nové lokality s moravskou malovanou keramikou na jižním okraji Chřibů. Brno, 2007. Bakalářská práce.

ŠUMBEROVÁ, Radka – ŘÍDKÝ, Jaroslav. Středoevropské rondely: Záhada evropského pravěku. Vesmír [online]. 2008, 87 (11), s. 762-765 [cit. 2023-07-25]. Dostupné z: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2008/cislo-11/stredoevropske-rondely.html