Kolejka, Jaromír: Řeky a potoky jihovýchodní Moravy. Olšava sní svůj dávný sen

V Nezdenicích byla ve středověku Olšava hraniční řekou; půdorys obce podle mapy stabilního katastru z roku 1828

V Nezdenicích byla ve středověku Olšava hraniční řekou; půdorys obce podle mapy stabilního katastru z roku 1828

Nákres z archivu autora

 

Kunovice a řeka Olšava na katastrální mapě z roku 1827

Kunovice a řeka Olšava na katastrální mapě z roku 1827

Zdroj: Moravský zemský archiv