Kapsa, Aleš: Pozapomenuté příběhy písní. Narodil se Kristus Pán

Grafický list Josefa Beneše, r. 1949

Grafický list Josefa Beneše, r. 1949

Zdroj: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, sign. U715

 

Možnost poslechu brodské verze koledy od skladatele Emila Háby

Zdroj: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě