Krátký, Petr: O velkých rybnících pod Kyjovem

Výběr z literatury a pramenů:

Bayer, J., Reisser, F. Karte des Maehr. Schles. Gouvernements [online] I/1 Bohemika. Fondy a sbírky ÚAZK: ©2022 [cit. 8.4.2022]. Dostupné z: https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=sbirka1&idrastru=I-1-110_3

Havlíček M., Pavelková-Chmelová R., Frajer J., Netopil P. Vývoj využití krajiny a vodních ploch v povodí Kyjovky od roku 1763 do současnosti. Průhonice: Acta Pruhoniciana. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., 2013

Hurt R. Rybníkářství na Kyjovsku. Vlastivědný věstník moravský. s.1-7, Brno: Musejní spolek, 1954

Hurt R. Dějiny rybníkářství na Moravě a ve Slezku I., II. díl. Ostrava: Krajské nakladatelství v Ostravě, 1960

Hurt R. Vlastivěda Moravská. Kyjovsko. Brno: Musejní spolek, 1970

Katastrální mapa obce Mistřín [online]MZA v Brně, D9 Indikační skici, Signatura 1548: ©2022 [cit. 8.4.2022]. Dostupné z: https://www.mza.cz/indikacniskici/skica/detail/2225

Katastrální mapa obce Svatobořice[online]MZA v Brně, D9 Indikační skici, Signatura 2624 ©2022 [cit. 8.4.2022]. Dostupné z: https://www.mza.cz/indikacniskici/skica/detail/3717

Müller, Ch. Tabula generalis marchionatus Moraviae, 2. vydání Franz Reiser, Brno, [online] Laboratoř geoinformatiky, Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně: ©2001-2022 [cit. 8.4.2022]. Dostupné z: http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?lang=cs&map_root=mul

Plaček M. a Futák P. Páni z Kunštátu. Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006

Pokluda Z. Kapitoly ze starších dějin Svatobořic a Mistřína, Svatobořice-Mistřín: Obec Svatobořice-Mistřín, 2017

Semotanová, E. První vojenské mapování-josefské [online] Laboratoř geoinformatiky, Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně: ©2001-2022 [cit. 8.4.2022]. Dostupné z: http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?lang=cs&map_root=1vm

Semotamová, E. Historická krajina Česka a co po ní zůstalo. Praha: Historický ústav AV ČR v nakladatelství Academia, 2014

 

Znázornění plochy bývalého Mistřínského rybníka na mapách stabilního katastru z roku 1827.

Znázornění plochy bývalého Mistřínského rybníka na mapách stabilního katastru z roku 1827.

Zdroj: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví; autor: Pavel Novák