Kordiovský, Emil: Vlastenec Ignát Wurm

Wurmův portrét na přední straně kabinetní fotografie a text „Ignat Wurm duchovní správce v ochranitelně v Brně, poslanec na sněmu Zemským“ na straně zadní, nedatováno

Wurmův portrét na přední straně kabinetní fotografie a text „Ignat Wurm duchovní správce v ochranitelně v Brně, poslanec na sněmu Zemským“ na straně zadní, nedatováno

Foto z archivu Městského muzea v Kloboukách u Brna; repro: Josef Špaček