Filip, Aleš: Vídeň, Brno, Zaječí: tři kostely architekta Augusta Kirsteina

Kirsteinův soutěžní návrh na Jubilejní kostel císaře Františka Josefa ve Vídni

Kirsteinův soutěžní návrh na Jubilejní kostel císaře Františka Josefa ve Vídni

Kresba převzata z knihy Inge Scheidl Schöner Schein und Experiment, Wien – Köln –Weimar 2003

Jubilejní kostel sv. Františka z Assisi ve Vídni, pohled od severu

Jubilejní kostel sv. Františka z Assisi ve Vídni, pohled od severu

Zdroj: Bwag/Commons