Krátký, Petr: Koryčanská kaple – kdy a kým byla postavena?

Stabilní katastr obce Moravany (oblast dnešní Zavadilky, Moravanských luk a Bradla) na mapě z r. 1827 se zakreslením pozdějších změn

Stabilní katastr obce Moravany (oblast dnešní Zavadilky, Moravanských luk a Bradla) na mapě z r. 1827 se zakreslením pozdějších změn

Zdroj: Ústřední archiv zeměměřičství a katastru, sign. B2-a-4MS-1570_01