red: Jiří Jilík pětasedmdesátiletý

Bibliografie Jiřího Jilíka

KNIHY

I/ POHÁDKY A POVĚSTI

Vlčnovské vyprávěnky. Klub sportu a kultury Vlčnov 1980. 2. vydání 2005

Soubor pohádek a pověstí. Sbíráno společně s dětmi v době působení na ZŠ ve Vlčnově v letech 1970-1978.

Povídání z kolovrátku. KSK Vlčnov 1982.

Lidová slovesnost, sbíráno s dětmi v době působení na ZŠ ve Vlčnově v letech 1970-1978. Doplněno povídkami a fejetony z vlastní tvorby.

Pověsti a balady, Knihovna Fr. Bartoše Zlín 2003.

Autor oddílu Pověsti ze Slovácka. Tři pověsti z Vlčnova ve vlčnovském nářečí. Součástí publikace je CD s namluveným textem.

 

II/ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ:

O jízdě králů. Klub sportu a kultury Vlčnov 2008.

Leporelo pro nejmenší čtenáře přibližující pověst o vzniku jízdy králů, ilustroval zlínský výtvarník Ladislav Pálka.

Dobrodružství v klášteře velehradském. Moraviapress Břeclav 1997.

Příběh ilustrovaný zlínským výtvarníkem a filmovým architektem Zdeňkem Rozkopalem přibližuje čtenáři život ve středověkém klášteře.

 

 III/ BELETRIE A LITERATURA FAKTU

Primáš Jaroslav Staněk. Klub kultury Uherské Hradiště 1998.

Editor a autor úvodní kapitoly Staňkovská legenda. Další autoři: Jiří Pavlica, Martina Pavlicová, Jaroslav Pelikán a Jan Vančura.

Supernoviny. Refugium Velehrad 2000.

(Soubor mystifikačních textů fiktivního novináře Jiřího Kachničky, které vycházely v letech 1995-1999 ve Slováckých novinách.)

Rebelové proti všednosti. Nakladatelství  Ottobre 12, Velehrad 2003.

Soubor fejetonů a národopisných reportáží z putování po Slovácku za nositeli tradice. S obrázky Moarcha Evena.

Jdu Slováckem krásným I. Uherské Hradiště 2008.

Další soubor textů inspirovaných setkáními s nositeli tradice.  Ilustrace Moarch Eveno.

Jdu Slováckem krásným II. Uherské Hradiště 2010.

Třetí soubor textů inspirovaných setkáními s nositeli tradice. Ilustrace František Pavlica.

Žítkovské bohyně. Hýsly 2005.

Putování do Bílých Karpat za bohyněmi. Ilustrace Olga Vlasáková.

Žítkovské čarování. Hýsly 2006.

Výbor z tvorby vlastní a autorů, kteří psali o lidové magii a bohyních.

Nezapomenutá krása. Kunovice 2006.

Tři fejetony o kroji jako doprovod výpravné fotografické publikace variant kunovského kroje.

Záhadná jízda králů. Nakladatelství MH Beroun 2007, 2. vydání CPres Brno 2014. Takřka detektivní pátrání po původu lidového zvyku.

U Zlaté koruny. Příběh lékárny a lékárníka Josefa Stancla. Uh. Hradiště. Uh. Hradiště, 2007. Spoluautoři: Igor Stancl a Jana Spathová.

Říp. Vlastenecké putování krajinou praotce a praděda.. Uherské Hradiště 2008.

Žítkovské čarování. CPress Brno 2013.

Souborné aktualizované a doplněné vydání předešlých dvou publikací o lidové magii v Bílých Karpatech.

Hráli jsme s Jožkou Poláchem. Hluk 2014.

Vzpomínky muzikantů a přátel na primáše Josefa Polácha a muziku Dolňácko.

Editor a spoluautor.

U nás na Slovácku. Grada Praha 2015. Laskavá satira ze školního prostředí. (1. vydání Pět statečných, Zlín 1995.)

Chřiby strážci středního Pomoraví.

Edice Tajemné stezky, nakl. REGIA Praha, , 2015.

Spoluautor:  Bořek Žižlavský.

Muž, který viděl démona. REGIA Praha 2017.

Záhadologické příběhy. Texty J. Jilíka: Muž, který viděl démona, Putování k hrobu praotce Čecha a Záhadný nivnický zvon.

Tajemný Říp. Beroun 2018.

 Od Ctiněvsi k praotci Čechovi v nových poznatcích archeologie. Další autoři: Martin Gojda, Zdeně Černý, Marie Holečková, Otomar Dvořák..

Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácka.

Edice Tajemné stezky, nakl. REGIA Praha 2018.

Spoluautor Bořek Žižlavský.

Poolšavím cestou králů a špehýřů.

Edice Tajemné stezky, nakl. REGIA Praha 2019.

 

CHŘIBSKÁ EDICE

Série publikací Chřiby záhadné a mytické, svazky 1-5, je knižním vydáním úspěšného novinového seriálu přírodních a historických zajímavostí Chřiby hory záhad a mýtů, který vycházel na pokračování ve Slováckých novinách v letech 2002-2005. Autorský kolektiv tvořili zakladatelé spolku Expedice Chřiby Jiří Jilík a Bořek Žižlavský. Zkrácený název Chřiby záhadné a mytické se přenesl na knižní edici v níž do roku 2020 vyšlo 14. svazků. Jako spoluautoři se dále podíleli Pavel Bezděčka, Michal Baščan, Jiří Blaha, Jaroslav Hrabec, Vlastimil Kořínek a Pavel Zrna.

Autorský podíl Jiřího Jilíka na edici:

Chřiby záhadné a mytické, sv. 1 – 4.  Nakladatelství FUTURO, Uh. Hradiště 2003, 2004.

Chřiby záhadné a mytické, sv.5. Nakladatelství ALCOR, Hýsly 2005.

Chřiby po hradských cestách, sv.6.  Nakladatelství VELIGRAD, Buchlovice 2011.

Chřiby pověsti z hor a podhůří, sv. 13. Nakladatelství  BUCHLOV, Boršice 2018.

Mimo edici

Z Bunče na Kamínku za příběhy Chřibů. Vydavatel R. Jelínek a.s., Vizovice 2009.

Další autoři: Marcel Sladkowski, Bořek Žižlavský.

Z kraje pod Buchlovem – Pohádky a pověsti. Vyd. Mikroregion Buchlov, Buchlovice 2012. Soubor nejznámějších pověstí a pohádek z Chřibů.

 

IV. POEZIE

Léto v I-Lanu, Uh. Hradiště 1999.

Sbírka milostné lyriky vznikla po návštěvě Tchajwanu v roce 1996.

Česko-čínská bilingva. Překlad do čínštiny Sung Fengjun Vojtová. Vlastním nákladem.

 

V. PŘEVYPRÁVĚNÍ

Svatý Kliment u Osvětiman. Hýsly 2005.

Klimentské pověsti F. Přikryla převyprávěné a stylisticky upravené do současného jazyka.

B. B. Buchlovan: Na Holém Kopci. Uh. Hradiště 2015.

Tři historické povídky B. B. Buchlovana vydané v roce 1931 pod názvem Oživené kameny a střípky převyprávěné a stylisticky upravené do současného jazyka.

 

VI. STUDIE A STATĚ VE SBORNÍCÍCH A MONOGRAFIÍCH

Sběratel Štěpán Potomák z Popovic. Slovácko, r. 16-17 (1974-1975), s.107-122.

Novinářské působení Jana Janči. Vlastivědný věstník moravský 35, 1983, č. 3, s. 273-281.

Český Marat. Životní cesty moravského novináře /Jana Janči/. In  Janča Jan: Dívčí půček. Výbor z tvorby vlčnovského rodáka, spisovatele Jana Janči. Vlčnov 2008, s. 87-106.

František Kretz a Slovácké noviny. In František Kretz – sběratel, národopisec, novinář. Uherské Hradiště 2009, s. 67-77.

Osobnosti historie Vlčnova. In Vlčnov – dějiny slovácké obce. Vlčnov 2013, s. 407-419.

Lidová slovesnost. In Vlčnov - dějiny slovácké obce. Vlčnov 2013, s. 873-891.

Sbírky lidového umění Vlčnova. In Vlčnov - Dějiny slovácké obce. Vlčnov 2013, s.891-896.

Od jízdy králů k folklorním slavnostem. In Vlčnov- dějiny slovácké obce. Vlčnov 2013, s. 901-921.

Vlčnov ve výtvarném umění, literatuře a filmu. In Vlčnov - dějiny slovácké obce. Vlčnov 2013, s. 921-943.

Neznámé literární prameny ke slovácké jízdě králů. In: Letní zvyky a obyčeje. Elektronická publikace. Národní ústav lidové kultury Strážnice 2014.

František Horenský – spisovatel a novinář. In Slovácko očima Františka Horenského. Boršice 2016, s. 30-34.

Vlčnovská jízda králů v díle Jana Janči. Slovácko, r. 57 (2015), s. 39-48.

Medailonky významných kunovických rodáků a osobností. Kunovice 2018, 1. díl, s. 303-310.

Kunovice ve výtvarném umění, literatuře a filmu.  Kunovice 2018, 2. díl, s. 297-315.

 

VII. UČEBNICE

Pověst o zajetí knížete Viktorina. Čítanka pro 5. ročník základní školy. Nová škola, Brno 2013.

 

VIII. CIZOJAZYČNÉ VYDÁNÍ

Slovácko, the Region of the Painters s Palette. In National Treasure: The Art of Joža Uprka from the Gerorge T. Drost Collection,

Art Advisory, Ltd. Publishing, Chicago 2018.

 

FILMOGRAFIE – REALIZOVANÉ SCÉNÁŘE

Hraný film:

Pětka s hvězdičkou. Režie Miroslav Balajka, 1985. Filmové studio Zlín.

Poklad rytíře Miloty. Režie Evžen Sokolovský ml.,1989. Filmové studio Zlín.

Jízda králů. Rudolf Tesáček, 1989. Československá televize, studio Brno.

 

Animovaný film:

Jak si Jakub naposledy vystřelil. Režie Hermína  Týrlová, 1979. Filmové studio Zlín.

Concerto grosso credencioso. Režie Břetislav Kotyza. Filmové studio Zlín, 1988.

Permoník z kremnickej baně. Večerníčkový seriál, 7x8 min. Režie Ladislav Pálka, Slovenská televize Bratislava 1992. Obsahuje pohádky: Zalúbený Jurko, Lenivý Martin, O obuvníkovi Čičovi, Jak pán Florian permoníčka hostil a další.

 

Dokumentární filmy:

Krajem Praděda a krále Ječmínka. Režie Ivan Stříteský. Skyfilm 2019.

Kámen a životní cesta. Režie Ivan Stříteský, Skyfilm 2015. (Ze série Cesta ke kameni.)

Lednický park vypravuje. Režie Ivan Stříteský, Skyfilm 2013. (Hlavní cena ekofilmu.)

Z kraje pod Buchlovem – Pohádky a pověsti. Režie Ivan Stříteský, Skyfilm 2012.

Terapie zájmu. Režie Ivan Stříteský, Skyfilm 2010.

Terezské údolí. Režie Ivan Stříteský, Skyfilm 2009.

Chřiby - Hory lidí a mýtů. Režie Ivan Stříteský, Skyfilm 2006.

 

Spolupráce s Českou televizí – výběr:

Folklorní magazín; ČT studio Ostrava:

Jaroslav Kovářík, zpěvák z Kobylí, 12.12.2009 

Manželé Rapantovi a jejich Kopaničár, 28.11.2009   

Zarážení hory v Kobylí, 17.10.2009

Kovář - Jaroslav Hoch z Dubňan, 5.9.2009  

Ohlédnutí za kopaničářskými slavnostmi,  22.8.2009

Královničky z Veletin, 8.8.2009 

Medailon Pavla Petržely z Vracova, 30.5.2009

Velikonoční hrkání a hlídání rajónů v Bílovicích a Topolné, 16.5.2009

Obchůzky s Markem a létéčky  v Hradčovicích a Drslavicích, 2.5.2009

Expedice "Fašank 2009", 21.3.2009

Náš venkov, Příběhy domů; ČT studio Brno

Husí chmýří všechno smíří. (Draní peří v Podolí), 19.12.2009   

Vesnice nebo městečko? (Buchlovice), 28.2.2009

Oživlé dřevo (Řezbáři ze Strážnicka), 27.12.2008

Vdolečky jsou grunt. (Vlčnov), 25.10.2008

A gajdy tam bývaly vždycky doma (Gajdošská muzika Gajdoši z Kopanic) 6.9.2008

A přece se točí, 31.5.2008

Fašankové starosti starostů (Rudice, Komňa), 23.2.2008

Ježíšek měl jméno Zuzanka (Hroznová Lhota), 12.1.2008

Příběhy vesnických zvonů (Kostelany, Kozojídky), 27.1.2007

Lékárna u Zlaté koruny. Režie Jaroslav Bařinka, 2007. ČT, studio Brno. (Ze série Příběhy domů.)

 

Projekty související s literaturou, divadlem a lidovou slovesností:

Televize Slovácko Uh. Hradiště

Slovácká knihovnička – čtvrtletník o regionální literatuře, 2004 – 2006. Autor a moderátor.

Český rozhlas Brno, studio Zlín

Listování s Jiřím Jilíkem. Měsíční relace, rozhovory o novinách regionální literatury, r. 2012.

Příprava folklorních pořadů

Vlčnovské slavnosti s jízdou králů. Autor, režisér, moderátor folklorních pořadů v rámci vlčnovských slavností Jízda králů. Od roku 1970 dosud.

Slovácká čítanka- Folklorní Klub. Autor a moderátor pravidelného pořadu v rámci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Od r. 2006, poprvé pod názvem Kdo tu knihu ukradne.

Krátkodobá spolupráce s folklorními soubory a skupinami: Čerešničky, Šohajek (zakladatel) a Vlčnovjánek z Vlčnova, Vlčnovjan, Vlčnovské búdové umělkyně,  Gajdoši z Kopanic, Hradišťan, Olšava, Brozané, Včelaran,  Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic, Drmolice z Polešovic, cimbálová muzika Burčáci, Folklorní studio Buchlovice, Mužský sbor Nedakonice a dalšími. Spolupráce na pořadech MFF Strážnice autorů Romana Habartová, Jana Polášková, Jan Maděrič, Anna Maděričová, Magdalena Múčková.

Tvorba v novinách a časopisech:

Slovácká jiskra Uherské Hradiště, šéfredaktor, 1978 – 1985.

Nakladatelství Moraviapress Břeclav, vedoucí nakladatelství, 1991- 1995.

Malovaný kraj, Břeclav, šéfredaktor, 1991- 1995.

Slovácké noviny Uherské Hradiště, šéfredaktor, 1995-2006.

Sborník velehradský, třetí řada. Odpovědný redaktor 1/1992;  2/1996. Vydavatel  Historická společnost Starý Velehrad.

Krajem Veligradu, sborník. Předseda redakční rady. 1/a 2/2018, 3/2019, 4/2020. Vydavatel Historická společnost Starý Velehrad.

Nakladatelství Jiří Jilík - Veligrad se sídlem v Buchlovicích. Vydávání chřibské edice, vlastních knih a regionální literatury; od roku 2006 dosud.

Výběrová databáze knihovny B. B. Buchlovana v Uh. Hradišti obsahuje pod heslem „autor Jiří Jilík“ 1057 záznamů.

 

Ocenění za tvorbu:

LITERÁRNÍ  CENY:

2016 - Čestné uznání Miroslava Ivanova za titul Chřiby strážce středního Pomoraví (spolu s B. Žižlavským).

2014 - Cena Petra Jilemnického za knihu Žítkovské čarování.

2013 - Cena E. E. Kische za knihu Olšava ví svoje.

2011 - Čestné uznání Miroslava Ivanova za knihu Jdu Slováckem krásným 2.

2009 - Čestné uznání E. E. Kische za knihu Jdu Slováckem krásným.

2008 - Cena Miroslava Ivanova - prémie za knihu U Zlaté koruny (spolu s I. Stanclem a J. Spathovou).

2007 - Cena Miroslava Ivanova za knihu Záhadná jízda králů.

(Literární soutěže za literaturu faktu o Cenu Miroslava Ivanova, Cenu Egona Ervína Kische a Cenu Petra Jilemnického vyhlašují a ceny udělují Správa odkazu Egona Ervína Kische a Klub autorů literatury faktu ve spolupráci s městy Letohrad a Jaroměř.)

NOVINÁŘSKÁ CENA PRIX NON PEREANT Hlavní cena v novinářské soutěži Média na pomoc památkám. Vyhlašovatel PRO BOHEMIA o.s. a Syndikát novinářů České republiky.

2016 -  2. cena za seriál Pátrání po bitvě na Luckém poli, Slovácký deník

2014 - 1. cena za seriál Konstantin a Metoděj na stezkách života, Slovácký deník

2010 - 2. cena za  seriál Na hradské, Slovácký deník

2006 - 1. cena za reportáž o záhadném nivnickém zvonu, Slovácký deník

2003 - 1. cena za seriál Chřiby hory lidí a mýtů, Slovácké noviny

 

SCÉNÁRISTICKÁ SPOLUPRÁCE NA OCENĚNÝCH FILMECH:

2013 - TEMPORA MUTANTUR (hlavní cena) za film Lednický park vypravuje, režisér Ivan Stříteský; Ekofilm Ostrava

 

MIMOLITERÁRNÍ OCENĚNÍ:

2016 - vítěz v anketě OSOBNOST MORAVY 2016 vyhlašované Moravskou národní obcí.

2014 - PRO AMICIS MUSAE cena Zlínského kraje za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu a za literární a publicistickou práci, přínos k uchování a propagaci lidové kultury.

2011 - výroční cena Oblastní Charity v UH u příležitosti 20. výročí vzniku Charity

2005 - medaile olomouckého arcibiskupa J. Graubnera u příležitosti 800. výročí počátku velehradského kláštera

2005 - ČESTNÝ OBČAN Vlčnova

2005 - čestná pamětní plaketa za dlouhodobé zásluhy při prohlubování vzájemného přátelství mezi Tchaj-wanem a ČR, udělila Taiwanská hospodářská a kulturní kancelář v Praze.

 

NOMINACE

2015 - nominace na titul Osobnost zlínského kraje 2014

2014 - nominace na titul Osobnost zlínského kraje 2013

 

O AUTOROVI:

Od folkloru k folklorismu, Ústav lidové kultury, Strážnice 1997.

Slovník autorů literatury pro  děti a mládež II, nakladatelství LIBRI, 2012

Slovník Klubu autorů literatury faktu, nakladatelství EPOCHA 2012

Bohuslav Matyáš: Rád jsem vás poznal 3. Nakladatelství Veligrad Buchlovice 2017

WIKIPEDIE.CZ

Webové stránky: jiri-jilik.cz