vur: Naše města a vesnice ve fotografiích. Suchov

Páteřní ulice v Suchově

Páteřní ulice v Suchově

Obecní úřad

Obecní úřad

Pamětní deska Súchovské republiky je samozřejmě umístěna na zdi školy

Pamětní deska Súchovské republiky je samozřejmě umístěna na zdi školy

Zástupce dřívější zástavby

Zástupce dřívější zástavby

Nad obcí

Nad obcí

Socha P. Marie krášlí horizont

Socha P. Marie krášlí horizont

K vesnici patří i osada Suchovské Mlýny

K vesnici patří i osada Suchovské Mlýny

Fota: autor