Doskočil, Leoš: Zvonění proti mrakům

Prameny a literatura:

Moravský zemský archiv, F43, karton 280, Obecní účty – Tvrdonice.

Cvan, Břetislav: Zvonění na mraky a proti krupobití, Malovaný kraj, 4/1996, s. 22.

Himl, Pavel: Neosvícení a neposlušní. Regulace náboženské praxe a reakce na ni v Čechách ve druhé polovině 18. století (Českokrumlovsko, Vimpersko, Strakonice, Žatec), Dějiny - teorie – kritika, roč. 7, č. 2 (2010), s. 163-221.

Mikulec, Jiří: Pověra mezi barokem a osvícenstvím. Zvonění na mraky jako ochranná praktika i zavrženíhodný nešvar, Folia Historica Bohemica, roč. 28, č. 2 (2013), s. 259-277.